COP28 สรุปเรื่องเร่งด่วนด้านสภาพภูมิอากาศโลก

COP28

COP28 การประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 28 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  ได้สิ้นสุดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยความคาดหวังสูงและรู้สึกถึงความเร่งด่วนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลก การประชุมจัดขึ้นใน  โดยมีผู้นำ นักเจรจา และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อจัดการกับความท้าทายเร่งด่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อฝุ่นจางลงและผู้ได้รับมอบหมายกลับบ้าน การประเมินผลลัพธ์ของ  และไตร่ตรองถึงผลกระทบต่ออนาคตของโลกเป็นสิ่งสำคัญ

กุญแจแห่งความสำเร็จ

 1. ความทะเยอทะยานด้านสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น: หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของ คือความมุ่งมั่นของหลายประเทศในการเพิ่มความทะเยอทะยานด้านสภาพภูมิอากาศของตน ด้วยความตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ หลายประเทศจึงให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความมุ่งมั่นที่ได้รับการต่ออายุนี้ถือเป็นก้าวเชิงบวกในการปรับความพยายามระดับชาติให้สอดคล้องกับเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปารีส
 2. ความมุ่งมั่นทางการเงินการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศกำลังพัฒนาเป็นจุดสนใจหลักในการประชุม  ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศให้คำมั่นที่จะเพิ่มการบริจาคทางการเงินให้กับกองทุน Green Climate Fund โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ประเทศที่มีความเปราะบางปรับตัวเข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน
 3. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความร่วมมือให้ความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ประเทศและหน่วยงานเอกชนให้คำมั่นที่จะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้
 4. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ: การประชุมเน้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยตระหนักว่าการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความสามารถในการฟื้นตัวของสภาพภูมิอากาศ

COP28

ความท้าทายและปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 1. ช่องว่างในการดำเนินการ: แม้ว่าจะมีการให้คำมั่นสัญญาที่ดี แต่ช่องว่างระหว่างคำสัญญาและการดำเนินการยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมจำนวนมากแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดแผนงานที่เป็นรูปธรรมและกรอบเวลาในการดำเนินตามเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่กำหนดไว้ในการประชุม
 2. ความเสมอภาคและความยุติธรรม: ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการดำเนินการด้านสภาพอากาศยังคงเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้ง ประเทศกำลังพัฒนาเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรียกร้องให้มีการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศของพวกเขา
 3. การสูญเสียและความเสียหาย: การหารือเกี่ยวกับการสูญเสียและความเสียหาย โดยตระหนักถึงผลกระทบที่ไม่อาจแก้ไขได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนที่เปราะบาง ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุฉันทามติ คำถามเกี่ยวกับการชดเชยทางการเงินสำหรับการสูญเสียที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศยังคงไม่ได้รับการแก้ไข
 4. การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล: แม้จะตระหนักมากขึ้นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ ไม่เห็นข้อตกลงที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล ปัญหานี้ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามระดับโลกในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังดำเนินอยู่ คำมั่นสัญญาที่ทำไว้และประเด็นต่างๆ ที่หารือกันสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ความเร่งด่วนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดจากทุกประเทศ โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขา

เมื่อเรามองไปสู่อนาคต ความสำเร็จของ ในท้ายที่สุดจะถูกวัดจากการดำเนินการที่จับต้องได้ของประเทศต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของตน จำเป็นอย่างยิ่งที่แรงผลักดันที่เกิดขึ้นในการประชุมจะแปรเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรม ความเสมอภาค และการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะที่ประเทศต่างๆ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการกับภัยคุกคามที่มีอยู่ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 1. การปรับตัวและการฟื้นฟูเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของการปรับตัวและการสร้างความยืดหยุ่นต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอภิปรายเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องชุมชนที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เผชิญกับผลที่ตามมาทันทีจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว และการหยุดชะงักของภาคเกษตรกรรม
 2. การมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคประชาสังคม: การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันขององค์กรเยาวชนและภาคประชาสังคมเป็นลักษณะเด่นของการประชุม ด้วยตระหนักถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อคนรุ่นต่อๆ ไป การประชุมดังกล่าวจึงเป็นเวทีสำหรับนักเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์ในการแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ผู้นำโลกดำเนินการอย่างทะเยอทะยานมากขึ้น การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นนี้เน้นย้ำถึงฉันทามติระดับโลกที่เพิ่มขึ้นว่าการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องมีความพยายามที่ครอบคลุมและหลากหลายจากรุ่นสู่รุ่น
 3. ความตระหนักรู้และการศึกษาของสาธารณะ ยังเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของความตระหนักรู้ของสาธารณะและการให้ความรู้ในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ผู้ได้รับมอบหมายตระหนักถึงความจำเป็นในการระดมชุมชน ธุรกิจ และรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้ซึ่งนำไปสู่อนาคตที่มีคาร์บอนต่ำ

ก้าวไปข้างหน้า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศต่างๆ ในการสร้างแรงผลักดันที่เกิดจาก และยังคงร่วมมือกันในโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศ ในปีต่อๆ ไปจะต้องมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การดำเนินนโยบาย และกลยุทธ์การปรับตัว เพื่อให้แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุม

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาบทสนทนาที่เปิดกว้างและความโปร่งใสที่ได้รับการสนับสนุนในช่วงการประชุม การประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตอบสนองระดับโลกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประสบความสำเร็บทบาทของผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐบาลท้องถิ่น ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ หน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมความพยายามระดับชาติ ขับเคลื่อนนวัตกรรม และให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อพันธสัญญาด้านสภาพอากาศ

โดยสรุป

การประชุมถือเป็นเวทีสำหรับประเทศต่างๆ ในการกลับมาแสดงความมุ่งมั่นอีกครั้งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างเวทีสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนและฟื้นตัวได้มากขึ้น ความสำเร็จของการประชุมขึ้นอยู่กับเจตจำนงร่วมกันและการกระทำของประชาคมโลก เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกัน โดยต้องใช้แนวทางแบบองค์รวมและความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาที่มีความหมายและยั่งยืน

ความเร่งด่วนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศต้องอาศัยความพยายาม อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการที่ กล้าหาญ และความมุ่ง มั่นร่วมกันในการรับรองโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต มรดกที่แท้จริงของจะวัดไม่ เพียงแต่จากข้อตกลงที่ได้รับในระหว่างการประชุมเท่านั้น แต่ยัง วัดจากผลกระทบที่จับต้องได้ของข้อตกลงเหล่านั้นที่มีต่อสุขภาพของโลกในปีต่อๆ ไป การเดินทาง สู่อนาคตที่ยั่งยืนและทนต่อสภาพอากาศยังดำเนินต่อไป และประชาคมโลกจะต้องยังคงแน่วแน่ในการอุทิศตนเพื่อจุดประสงค์ที่สำคัญนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. อะไรคือผลลัพธ์ที่สำคัญของในแง่ของความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศโลก

 • การประชุม ส่งผล ให้เกิดความ ทะเยอทะยานด้านสภาพ ภูมิอากาศที่ดีขึ้นจากหลายประเทศ พร้อมข้อผูกพัน ใหม่ในการเสริมสร้างเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความมุ่ง มั่นทางการเงินต่อกองทุน Green Climate การให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และกลยุทธ์ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ก็เป็นผลลัพธ์ที่ สำคัญเช่นกัน การประชุมดังกล่าวเน้นย้ำถึงการยอมรับ ทั่วโลกถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

2. มีการระบุถึงความท้าทายและปัญหาใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในการประชุม 

 • ความท้าทายและปัญหาที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไขบางประการ ได้แก่ ช่องว่างใน การดำเนินการ ซึ่งจำเป็น ต้อง มีแผนงานและกรอบเวลาที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่ กำหนดไว้ในการประชุม COPการอภิปรายเรื่องความเสมอภาค และความยุติธรรม การชดเชยการสูญเสียและความเสียหาย และการยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิง ฟอสซิล ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุฉันทามติ ประเด็น เหล่า นี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกและความจำเป็นใน การเจรจาอย่างต่อเนื่อง

3. COPกล่าวถึงบทบาทของเยาวชน ภาคประชาสังคม และความตระหนักรู้ของสาธารณชนต่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างไร

 • ตระหนักถึงความสำคัญของ การมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคประชาสังคม โดยเป็นเวทีให้นักเคลื่อน ไหวรุ่นเยาว์แสดงความกังวลของพวกเขา การประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็น ในการสร้างความตระหนักรู้และการศึกษาของสาธารณชน ซึ่งเป็นอง ค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมที่ เพิ่มขึ้นของนักแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงภาคธุรกิจ องค์กร พัฒนาเอกชน และรัฐบาลท้องถิ่น ได้รับการเน้นย้ำว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความพยายามระดับชาติ และให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อความมุ่งมั่นด้าน สภาพภูมิอากาศของตน

André Kertész
ข่าวต่างประเทศ

André Kertész ช่างภาพที่มีอิทธิพลต่อช่างภาพรุ่นต่อรุ่น

André Kertész ช่างภาพชาวฮังการี ยืนหยัดเป็นหนึ่งในผู้บุ […]

อ่านต่อ ...
Summary of COP27
ข่าวต่างประเทศ

Summary of COP27 สรุปการประชุมสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 27

Summary of COP27 การประชุมภาคีครั้งที่ 27 (COP27) ของอน […]

อ่านต่อ ...
The ice valley mystery
ข่าวต่างประเทศ

The ice valley mystery การไขปริศนาแห่งหุบเขาน้ำแข็ง

The ice valley mystery ในดินแดนแห่งความลึกลับที่ยังไม่ค […]

อ่านต่อ ...