ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่มรับ “รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ”

ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ และ 12 บริษัทในกลุ่มขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการดีเยี่ยม” ในวันคนพิการสากลปี 2566 นี้ รางวัลนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคม ภายใต้บรรยากาศของวันนี้ที่เติบโตขึ้นทุกวัน ทางเรายังยินดีที่ได้ร่วมมือกับชุมชนและพันธมิตรทุกคนเพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสทางการงานสำหรับทุกคน ขอบคุณอีกครั้งที่ท่านทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของเรา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ 12 บริษัทในกลุ่มได้รับ “รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566” แบบต่อเนื่อง เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนคนพิการให้ได้มีการจ้างงานที่มีหลักประกัน และมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ซีพีเอฟ

ในงานวันคนพิการสากลปี 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลของ ซีพีเอฟพร้อมกับผู้บริหารของ 12 บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ ได้รับโล่รางวัลจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ความยินดีและเคารพของทุกท่านในวันที่สำคัญนี้

นางสาวพิมลรัตน์กล่าวว่า ซีพีเอฟและบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมสนับสนุนงานคนพิการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานให้คนพิการ ช่วยให้คนพิการและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสร้างคุณค่าในตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยผนวกแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

“การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจที่ซีพี-ซีพีเอฟ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท การจัดจ้างคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

ก่อนหน้านี้, ซีพีเอฟได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่นประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกย่องและขอบคุณองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อย่างต่อเนื่อง สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม, การจัดจ้างงานคนพิการเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป.

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.bangkokbiznews.com

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.bangkokbiznews.com


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

สนใจเกมออนไลน์คลิ๊ก

เวียดนาม
เศรษฐกิจ

เวียดนาม ชู ‘สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์’ ผู้บริหาร CPF สร้างความมั่นคงอาหาร

“สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์” ผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมสร้างค […]

อ่านต่อ ...
ครม.
เศรษฐกิจ

ครม. หั่นโควต้านำเข้าอาหารสัตว์ เหลือ1ปี ข้าวโพด-กากถั่วเหลือง-ปลาป่น

ครม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโควตาการนำเข้าวัตถุดิบ […]

อ่านต่อ ...
พีระพันธุ์
เศรษฐกิจ

พีระพันธุ์ รื้อสัญญาซื้อขายก๊าซ ปตท. ย้อนหลังหวังได้เงินอุ้มค่าไฟเพิ่ม

พีระพันธุ์ ได้ทำการสั่งสำนักงาน “กกพ.” เพื่ […]

อ่านต่อ ...