Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต’

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด หลังเปิดตัวแนวคิด และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
ได้รู้จักใช้ทักษะเพื่อการอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน โดยมีกลุ่มผู้นำความคิดของคนรุ่นใหม่ในหลากหลายสาขาอาชีพ
มาช่วยกันเผยแพร่แนวคิดให้คน Gen Z จนแนวคิดนี้ เป็นที่รู้จัก และได้สร้างกระแสการพัฒนาทักษะแห่งยุคให้คน Gen Z มาอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิเอสซีจี จึงเดินหน้าโครงการปีที่ 2

แนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด

ยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายให้เด็กไทย ปรับตัว เรียนรู้ และอยู่รอด ได้ในชีวิตจริง
โดยปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับด้วยดีจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองของเยาวชนที่เปิดใจ เข้าใจในความคิดของลูกมากขึ้น
จากคนรุ่นใหม่ คน Gen Z ที่มีความกล้า และมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ทักษะ Power Skill เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นทักษะอาชีพ (Hard Skill)
และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Soft Skill) เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน
ที่ร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งในเชิงนโยบาย และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า

ปีนี้มูลนิธิเอสซีจีขยายแนวคิดไปสู่สถาบันการศึกษา ครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น ผ่านแคมเปญพิเศษที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้ คือ Gen Will Survive ที่จะมีกิจกรรมหลากหลาย ช่วยให้เยาวชน และผู้ปกครองตระหนักว่าการที่คนหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จได้นั้น เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้มีแค่เส้นทางการเป็นนักเรียนที่เก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้เยาวชนคน Gen Z ค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเองให้เจอ และนำไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อให้นำความชอบ ความถนัดนั้น มาทำให้เกิดเป็นความเก่งในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเรียนเก่ง เก่งตำรา เก่งฝีมือ เก่งในเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นที่รักของเพื่อน เป็นคนมีน้ำใจ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น และนำความเก่งที่มีมาทำให้มีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัวได้ แต่จะดียิ่งหากคนที่สำเร็จแล้ว สามารถส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นๆ ในสังคม เพราะไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนมีสิทธิเป็นตัวอย่างให้กับสังคม หากมีทั้งทักษะ Hard skill และ Soft skill

นอกจากนี้ ในปีที่ 2 มูลนิธิเอสซีจียังได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง “Woody World” มาร่วมด้วยช่วยกันผลักดันแนวคิดนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้เข้าถึงสาธารณชนในวงกว้าง โดยเริ่มจากกิจกรรม “Best Survivor Awards” เปิดโอกาสให้คน Gen Z ได้มาอวด Skills แชร์เรื่องราว และประสบการณ์จริง ถึงการใช้ทักษะในการจัดการปัญหาจนผ่านพ้นไปได้ ทำให้มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นแรงบันดาลให้คนที่ท้ออยู่ก้าวต่อไปได้ การเฟ้นหาผู้ชนะในกิจกรรมนี้ นอกจากจะได้รับเงินรางวัลหลักแสนแล้ว ยังเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนร่วม Gen และบุคคลทั่วไป นำแนวทางไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ อยู่รอด ได้

สรุป

วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง ปิดท้ายว่า อยากเชิญชวนคน Gen ใหม่ที่มีตัวอย่างของการอยู่รอด และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแนวทาง และกำลังใจให้กับเพื่อนร่วม Gen ได้นำไปปรับใช้ จึงขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 15-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ทำยังไงให้อยู่รอดจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่รอดด้วยการค้าขาย การทำมาหากิน ทักษะความรู้ ทักษะชีวิตที่ช่วยให้เรารอด หรือประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องร่ำรวย แต่สำเร็จในแบบของเรา ใครถนัดเขียนก็เขียน หรือใครถนัดถ่ายคลิปก็ทำคลิปส่งเข้ามา เสียงของคุณจะถูกได้ยิน

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th/

ChatGPT
การศึกษา

ChatGPT กำลังจะเปลี่ยนอนาคต แต่จะเหมือนที่เราคาดไว้หรือไม่

ChatGPT ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งได้หยุดยุคเท […]

อ่านต่อ ...
Manaslu Circuit Trek
การศึกษา

Manaslu Circuit Trek เส้นทางในฝันกับการตามหาความสงบ

Manaslu Circuit Trek ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยอันงดงามข […]

อ่านต่อ ...
Dwarf galaxies
การศึกษา

Dwarf galaxies ไขปริศนาที่จะนำไปสู่จักรวาลที่กว้างขึ้น

Dwarf galaxies ดาราจักรแคระ วีรบุรุษแห่งจักรวาลที่ไม่มี […]

อ่านต่อ ...