ส.ป.ก.ขยายเวลายื่นรับมรดกสิทธิอีก 1 ปี ย้ำเพื่อประโยชน์

ส.ป.ก.ขยายเวลายื่นรับมรดกสิทธิอีก 1 ปี ย้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ ไฟเขียวขยายเวลายื่นขอรับมรดกสิทธิ การจัดการที่ดินแทนที่ กรณีเกษตรกรเสียชีวิตออกไปอีก 1 ปี พร้อมอนุมัติงบฯ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกกว่า 32 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คปก. ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, รองเลขาธิการฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนเกษตรกร และคณะกรรมการใน คปก. เข้าร่วมพิจารณาอนุญาตวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติขยายเวลาในการยื่นขอรับมรดกสิทธิ/การจัดการที่ดินแทนที่ กรณีเกษตรกรเสียชีวิต

โดยขยายเวลาออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากยังมีทายาทที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้ทันภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เพื่อลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค เช่น การจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของเกษตรกรผู้เสียชีวิต เป็นต้น

และเพื่อให้ ส.ป.ก. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รวมถึงเสนอแนวทางหลักเกณฑ์ การกำหนดราคาค่าชดเชย การจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของเกษตรกรที่เสียชีวิต กรณีนำที่ดินแปลงดังกล่าวกลับคืนมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป

ขณะที่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คปก.อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,080,200 บาท แบ่งเป็น 24,300,000 บาท สำหรับสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 2,275 เมตร จำนวน 1 สาย

และขนาดยาว 1,345 เมตร จำนวน 1 สาย ที่บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และอีก 2,780,200 บาท สำหรับสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง รวมไปถึงการอนุมัติก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ต.กลัดหลวง และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 4 สาย ระยะทางรวม 5.329 กิโลเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,378,550 บาท นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดถ้ำเขาคีรีบรรพต ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ขอนแก่น และสร้างวัดจิตประชาสามัคคี ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.อุดรธานี

ส.ป.ก.ขยายเวลายื่นรับมรดกสิทธิอีก 1 ปี ย้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การประชุม คปก.

ครั้งนี้มีการเห็นชอบในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุมัติการสร้างถนน สร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จ.นครราชสีมา และ จ.เพชรบุรี

ที่สำคัญคือ การขยายเวลายื่นขอรับมรดกสิทธิ/การจัดการที่ดินแทนที่ กรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต โดยจะขยายเวลาออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เพื่อประโยชน์ของทายาทเกษตรกรที่ไม่สามารถยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้ทันภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 และเพื่อลดข้อจำกัดอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น เรื่องการจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของเกษตรกรผู้เสียชีวิต รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายใต้หลักการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลัก.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...