หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มข.ผนึกภาคเอกชน

people

ว.คอมพ์ มข.ผนึกภาคเอกชน ผลิต หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยภายหลัง มข.และบริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ น.ส.ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ทิเนท เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา กับทรัพยากรบุคคลด้านไซเบอร์ โดยพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์กระแสโลกด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่า การพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการเรียนการสอน ให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยความร่วมมือกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล และต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต

รศ.สิรภัทร กล่าวว่า เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนชาติด้วยข้อมูลและการประมวลผลแบบ Cloud

โดยคำนึงถึงความมั่นคง และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับปริญญาตรีภายใต้ความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนโดยให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยระยะแรกวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรม
Train the trainer เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตร Fortinet NSE Certification นอกจากนั้นแล้ว
ในอนาคตนักศึกษาของวิทยาลัยจะมีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากร และสื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล แล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการสอบเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากทาง Fortinet อีกด้วย

“ความท้าทาย หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกในทุกภาคส่วน

จากการเติบโตแบบทวีคูณของแรนซัมแวร์สายพันธุ์ใหม่
ไปจนถึงการโจมตีที่เพิ่มขึ้นบนเทคโนโลยีการปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ OT ตลอดจนถึงการเพิ่มขึ้นของบริการการโจมตีแบบใหม่ที่เรียกว่า Malware-as-a-Service (MaaS) ซึ่งหลายๆ องค์กรมักเกิดขึ้นของรูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ทำให้การปิดช่องว่างทางด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงกว่าที่เคยเป็นมา” รศ.สิรภัทร กล่าว

สรุป

เราตั้งสถาบันอบรม Fortinet Training Institute ที่ปัจจุบันคือผู้จัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุด และครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยการฝึกอบรมครอบคลุมถึงหลักสูตร Network Security Expert หรือ NSE และยังทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก สำหรับความร่วมมือกับ มข.ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบุคลากร และเพื่อเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคาม ที่จะมีผลต่อทั้งธุรกิจ และเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

อ้างอิง

https://www.matichon.co.th/

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...