ส่องเกษตรกรดีเด่นฯ สาขาการพัฒนาที่ดินฯ

ส่องเกษตรกรดีเด่นฯ สาขาการพัฒนาที่ดินฯ

นายคำภีร์ หงษ์คำ หมอดินอาสา ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาที่ดินให้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2566 ด้วยมีผลงานดีเด่นทางด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เผยว่า ตัวเองทำกินบนที่ดิน 19 ไร่

โดยแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและไรซ์เบอร์รี ปลูกไม้ผล เช่น ฝรั่งกิมจู น้อยหน่า มะขาม โกโก้ ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ผักหวานป่า ไผ่ สัก ประดู่ มะค่า สะเดา ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ พริก มะเขือ ชะอม กะเพรา มะนาว ผักอื่นๆตามฤดูกาล และปลูกพืชสมุนไพร

“พื้นที่ของผมประกอบด้วย 2 ชุดดิน กลุ่มชุดดินที่ 54 ชุดดินชัยบาดาล (Cd) และกลุ่มชุดดินที่ 48 ชุดดินแก่งคอย (Kak) ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางและไม่เหมาะกับการปลูกพืชบางชนิด เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน มีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม มีการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการปลูกปอเทืองแล้วไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ผลิตปุ๋ยหมักด้วยผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.2”

ส่องเกษตรกรดีเด่นฯ สาขาการพัฒนาที่ดินฯ
รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2566 เผยถึงแนวทางในการจัดการที่ดินของตัวเองอีกว่า มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีกล 3 วิธี คือ การปรับหัวคันนาขนาดใหญ่ การขุดคันคูล้อม และขุดคูยกร่องสวน ส่วนการอนุรักษ์ดินและน้ำจะใช้วิธีปลูกพืชผสมผสานและการปลูกพืชหมุนเวียน มีการปลูกหญ้าแฝก และขยายพันธุ์หญ้าแฝก

“สำหรับการจัดการผลผลิตจากสวนจะยึดหลัก ปลูกได้ ขายเป็น เน้นแปรรูป โดยการรวมกลุ่มการผลิต ขาย และสร้างตลาดในชุมชน มีการจัดทำปฏิทินการผลิต และบัญชีฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการปรับตัวโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ทางรายการวิทยุ และเว็บไซต์ต่างๆ และได้ประสานขอเพิ่มตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ทำให้มีรายได้กว่าปีละ 180,000 บาท” นายคัมภีร์ กล่าว.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

เวียดนาม
เศรษฐกิจ

เวียดนาม ชู ‘สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์’ ผู้บริหาร CPF สร้างความมั่นคงอาหาร

“สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์” ผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมสร้างค […]

อ่านต่อ ...
ครม.
เศรษฐกิจ

ครม. หั่นโควต้านำเข้าอาหารสัตว์ เหลือ1ปี ข้าวโพด-กากถั่วเหลือง-ปลาป่น

ครม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโควตาการนำเข้าวัตถุดิบ […]

อ่านต่อ ...
พีระพันธุ์
เศรษฐกิจ

พีระพันธุ์ รื้อสัญญาซื้อขายก๊าซ ปตท. ย้อนหลังหวังได้เงินอุ้มค่าไฟเพิ่ม

พีระพันธุ์ ได้ทำการสั่งสำนักงาน “กกพ.” เพื่ […]

อ่านต่อ ...