กสส.หนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หวังให้สหกรณ์นำไปทำทุนอาชีพ

กสส.หนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หวังให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ทำทุนอาชีพ

สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก หลังกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก กพส. หวังสร้างระบบน้ำไร่นา และส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพดหลังนา และเลี้ยงโค-กระบือ สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด โดยมี นายมาลัย พวงเพชร ประธานกรรมการ นายไพวัลย์ คำหาญ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ ต้อนรับ ซึ่งพบว่าคณะกรรมการสหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา และฟื้นการดำเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ตนได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก

“กรมฯ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 อยากเน้นย้ำให้สหกรณ์เมื่อสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกไปแล้ว ขอให้ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้และขอให้สหกรณ์นำสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จใช้เป็นต้นแบบขยายผลสู่สมาชิกรายอื่นต่อไปด้วย” นายวิศิษฐ์ กล่าวและว่า กรมฯ มีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. ซึ่งเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กสส.หนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หวังให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ทำทุนอาชีพ

นายมาลัย พวงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด

และใช้แปลงเกษตรของตนเองบนเนื้อที่ 39 ไร่ ณ บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบให้สมาชิกได้เข้ามาเรียนรู้ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ โครงการสร้างระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเงินกู้ระยะสั้น ระยะปานกลาง รวม 680,000 บาท ซึ่งในพื้นที่ได้ทำนา เลี้ยงวัว 6 ตัว และเลี้ยงกบ มีรายได้จากการขายข้าวนาปี ซื้อ-ขายวัว และแปรรูปกบ จำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Line รวมรายได้ประมาณ 234,000 บาท/ปี

สำหรับสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2536 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,522 ราย ทุนดำเนินงานกว่า 127 ล้านบาท นอกจากดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เพื่อการประกอบอาชีพ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและผลิตสินค้าแล้ว ยังทำธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-29 เม.ย. 2566 สามารถรวมได้ 4,261 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 38 ล้านบาท

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้ดำเนินโครงการสร้างระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 60 ราย สนับสนุนเงินกู้ระยะปานกลาง รายละ 50,000 บาท และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง โค-กระบือ จำนวน 38 ราย วงเงินรวม 3,800,000 บาท ให้กู้รายละ 100,000 บาท โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สามารถส่งชำระหนี้ได้มากถึง 99.67%

นายไสว ห่องคำ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 26 ม. 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี หนึ่งในสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือว่า ได้กู้เงินสหกรณ์มาจำนวน 5 หมื่นบาทเมื่อปี 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กบ่อน้ำและติดตั้งระบบน้ำในแปลง ขณะที่โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือกู้มา 1 แสนบาท กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปีทั้งสองโครงการ ทำให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถทำกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้ตลอดทั้งปี สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกสหกรณ์รายอื่นที่สนใจในการทำการเกษตรในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

ซีพีเอฟ
เศรษฐกิจ

ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่มรับ “รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ”

ซีพีเอฟ และ 12 บริษัทในกลุ่มขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับราง […]

อ่านต่อ ...
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐกิจ

ธงทอง ลุยแก้ กฎหมายธุรกิจ 4 ด้าน แก้อุปสรรคธุรกิจ

“ธงทอง” ได้เริ่มการแก้ไข กฎหมายธุรกิจ ในทั้ […]

อ่านต่อ ...
ภูมิธรรม
เศรษฐกิจ

“ภูมิธรรม” หารือ “ฉางอัน ออโตโมบิล” หนุนไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

“ภูมิธรรม” องค์กรของฉัน ตื่นตาตื่นใจในความส […]

อ่านต่อ ...