มกอช.ส่งเสริมเกษตรกรใช้ระบบตามสอบสินค้า

มกอช.ส่งเสริมเกษตรกรใช้ระบบตามสอบสินค้า สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

มกอช.เดินสายส่งเสริมเกษตรกรปราจีนบุรี ใช้ระบบ “QR Trace on Cloud” สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมนำสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานขายใน เว็บไซต์ “DGT Farm” สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.66 ที่โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.ปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGT Farm)

โดย น.ส.ปรียานุช กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) สำหรับผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการผลิต (GMP) มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และผู้ประกอบการ ในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 35 คน จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.

ทั้งนี้ มกอช.ได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) ในรูปแบบ web Application

ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งกลุ่มสินค้าพืช ผัก/ผลไม้ สินค้าข้าว สินค้าไข่ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าแปรรูป/อาหาร และมีการสร้างความเข้าใจและผลักดันให้เกิดการใช้ระบบ QR Trace on Cloud ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดเก็บข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตร และบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เรียกดูข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าจาก QR Code ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ในทันที ซึ่งระบบ QR Trace on Cloud จะทำให้เกษตรกรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการค้า ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแก้ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น

นอกจากนี้ มกอช.ได้พัฒนาเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐานออนไลน์ (DGTFarm) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าเกษต รที่ได้การรับรองมาตรฐานและสามารถจับคู่สินค้าที่เกษตรกร ต้องการขายกับสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ได้ตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสามารถช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ

ในโอกาสนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนน้ำเงินทุเรียนปราจีนบุรี ซึ่งจำหน่ายทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP และ GI พร้อมกับให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเรื่องของมาตรฐานทุเรียน และเชิญชวนให้ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมทั้งนำสินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง นำไปขายในเว็บไซต์ DGT Farm อีกด้วย

“การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีผู้สนใจสมัครใช้งานระบบ QR Trace on Cloud กว่า 2,700 ราย ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และมีผู้สมัครใช้งานเว็บไซต์ DGTFarm กว่า 3,800 ราย ทั้งนี้ การใช้งานระบบ QR Trace on Cloud และเว็บไซต์ DGTFarm จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพ ให้สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ” รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

ฝนถล่มน้ำหลาก
ท้องถิ่นทั่วไทย

ฝนถล่มน้ำหลาก เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 8 อำเภอ จมบาดาล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อข่าวเกี่ย […]

อ่านต่อ ...
วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...