วธ. สร้างเครือข่ายดูแลมรดกทางวัฒนธรรม ร่วม อส.มศ.

วธ. ปลุกพลัง ‘อส.มศ.’ สร้างเครือข่ายดูแลมรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ จ.เชียงใหม่ ตอนหนึ่งว่า อส.มศ.เป็นเครือข่ายสำคัญของกรมศิลปากรมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันขาดการติดต่อประสานงานการทำงานร่วมกัน จึงทำให้ห่างเหิน พลังในการที่จะช่วยดูแลมรดกวัฒนธรรมของชาติก็ลดน้อยลง ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมประชุมเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้อย่างถูกต้อง เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐด้วยกัน โดยกรมศิลปากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน จะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเข้ามาร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้วย เมื่อเวลาเกิดเหตุจะต้องรีบเข้าไปดำเนินการจัดการได้อย่างทันท่วงที

นางยุพา กล่าวต่อว่า กรมศิลปกรจะไม่ทำงานเป็นแท่งโดดเดี่ยวอีกต่อไป

แต่จะต้องมีการทำงานเชิงระนาบเดียวกันกับเครือข่ายข้างในและเครือข่ายข้างนอก หลังจากนี้กรมศิลปากรจะมีการวางระบบการทำงานของอส.มศ.ใหม่ โดยการจัดทำฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อใหม่ทั้งหมด โดยจะมีการส่งจดหมายเพื่อให้ยืนยันสถานภาพ อส.มศ. เดิม เชื่อว่า จะเป็นการปลุกกระแส อส.มศ. ที่มีอยู่กว่า 5,800ราย ให้กลับเข้ามาในระบบที่ชัดเจนขึ้น รวมถึง จะชักชวนให้ อส.มศ. สมัครเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศ

“ปัญหาวันนี้คืออส.มศ. ไม่มีเงินเดือน มีเพียงเบี้ยเลี้ยงเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยการยกย่องให้เห็นความสำคัญว่าบุคคลเหล่านี้มีตัวตน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเปิดเวที แสดงพลัง แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนการทำงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต จะมีการพิจารณาหาแนวทางในการให้ค่าตอบแทน แก่ อส.มศ. โดยจะศึกษาโมเดลของ กระทรวงสาธารณสุข ที่มี อาสาสมัครสาธารณสุข และหารือกับ สำนักงบประมาณต่อไป” ปลัดวธ. กล่าว

moon
การศึกษา

moon พระจันทร์ที่เราเห็นมันคืออะไรกันนะ

moon ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านท้องฟ้าที่ใกล้ที่สุดขอ […]

อ่านต่อ ...
History of music
การศึกษา

History of music ดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มากนานรึยัง

History of music ประวัติศาสตร์ดนตรีคือการเดินทางอันน่าท […]

อ่านต่อ ...
The Russian Sleep Experiment
การศึกษา

The Russian Sleep Experiment ทดลองห้ามหลับ 15 วัน

The Russian Sleep Experiment การทดลองการนอนหลับของรัสเซ […]

อ่านต่อ ...