99 หน่วยการศึกษา จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

99 หน่วยงานการศึกษา จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระองค์ภา

นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการรวมใจผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ในการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

นายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า

หน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท้องถิ่นจังหวัด
โรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรคราม รวม 99 แห่ง ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
และในรูปแบบออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยสถานศึกษา
แต่ละแห่งรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมสวดมนต์ไปพร้อมกัน

“มีผู้บริหาร ครู จำนวนกว่า 1,500 คน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 20,000 คน จาก 99 หน่วยงาน การศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีครั้งนี้”นายปัญญา กล่าว

การศึกษา

ไฟเขียวแล้วสอบตั๋วครู ผ่านคอมพ์ ทางออนไลน์

‘บอร์ดคุรุสภา’ ไฟเขียวสอบตั๋วครู ผ่านคอมพ์ 100% เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะนำให้ปรับการสอนเป็นแบบที่ ให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิก […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

กรมศิลป์ จัดสัมมนาโครงการวิจัย ผลงานวิชาการของกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิล […]

อ่านต่อ ...