ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เพื่อสร้างโอกาศ-ความเสมอภาค

สอศ. ตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา’ สร้างโอกาส–ความเสมอภาค ให้ปชช.ทุกช่วงวัย

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากนโยบาย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ตนจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)
เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมอบนโยบายให้เร่งขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้เข้าถึงคนพิการทุกช่วงวัย
จึงได้มอบหมายให้ศพอ. และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการ
ศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566 – 2570)

ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า สำหรับ ศพอ. จะมี 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำภูมิภาค

ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล , ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก , ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช, ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี,
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ,ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

“การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว

การศึกษา

เรียกคืนงบ 4 แสน จากกรณี คณะครูไปดูงานแต่โผล่ชิลกลางทะเล

4 ปี ฟันแล้ว ปมทริปคณะครูไปดูงานแต่โผล่ชิลกลางทะเล เรีย […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สศร. หนุนให้วงดนตรีร่วมสมัย ขึ้นโชว์ที่เวทียุโรป

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ตรีนุช แจ้งหน่วยงาน ปลดป้ายรัฐมนตรี หวั่นผิดกฎ

‘ตรีนุช’ แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี หวั่นผ […]

อ่านต่อ ...