สรุปคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ 19 ส.ค. 65

สรุปคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ คนเดิมกดยืนยันสิทธิ 19 ส.ค. 65

โค้งสุดท้าย “คนละครึ่งเฟส 5” เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ และคนเดิมกดยืนยันสิทธิ 19 ส.ค. 65 นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าสิทธิจะเต็ม
เช็กเงื่อนไข สำหรับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ หมดโอกาส หากเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 คึกคัก บางร้านลงทะเบียนผูกกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม

ผ่านมาถึงเฟส 5 แล้ว สำหรับโครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ในอัตราร้อยละ 50 จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

ซึ่งในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน ทั้งผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 มาแล้ว และผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. (19 ส.ค.) เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปเช่นกัน และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ https://เพิ่มกำลังซื้อ.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนรับสิทธิ ทำได้ 2 ช่องทาง
ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยต้องกดยืนยันสิทธิ ก่อนเริ่มใช้จ่ายในคนละครึ่งเฟส 5

สำหรับผู้ใช้ใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4)
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 – 22.00 น.
รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

ส่วนคนที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. เช่นกัน หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

เงื่อนไขร้านค้า ร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส5

คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher/gift card) บัตรเงินสด (cash card) และสินค้า/บริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระล่วงหน้า (prepaid)
การซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด
ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ยกเว้น ร้านธงฟ้า, กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน
ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

โดยเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าใหม่แล้วตั้งแต่ 15 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยมีช่องทางดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
ร้านธงฟ้า, กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในเวลาทำการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 และมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ทันที และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สรุปคนละครึ่งเฟส 5 เปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่ 19 ส.ค. 65
ทั้งนี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขา/จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ต่อไป

ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้ว และประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 06.00 – 23.00 น. โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้เพียงรายเดียว ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้ว จำนวน 4 ราย ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ foodpanda

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

เศรษฐกิจ

ครม. คงภาษีความหวาน อีก 6 เดือน ถึง 31 มี.ค. 66

ครม. คงภาษีความหวาน อีก 6 เดือน ถึง 31 มี.ค. 66 ช่วยบรร […]

อ่านต่อ ...
เศรษฐกิจ

ชี้ 35 บาทต่อเหรียญเหมาะสม “บิ๊กป้อม” สั่ง “อาคม”

ชี้ 35 บาทต่อเหรียญเหมาะสม “บิ๊กป้อม” สั่ง “อาคม” หารือ […]

อ่านต่อ ...
เศรษฐกิจ

รัฐลดส่งเงินประกันสังคม ต.ค.-ธ.ค.

รัฐลดส่งเงินประกันสังคม ต.ค.-ธ.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี ร […]

อ่านต่อ ...