อีอีซี สแควร์ สร้างความเข้าใจเยาวชน ตั้งรับการขยายตัวเศรษฐกิจ

อีอีซี สแควร์ สร้างความเข้าใจเยาวชน ตั้งรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ-พัฒนาประเทศ

“อีอีซี สแควร์” สร้างความเข้าใจเยาวชนแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อตั้งรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งได้ดำเนินโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้ชื่อ โครงการอีอีซี สแควร์ ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้เยาวชนและครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอีอีซีและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความเข้าใจ เพื่อตั้งรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ

ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินโครงการลดขยะ รักษ์น้ำ โดยการกำจัดขยะบริเวณทางเดินริมคลองระบายน้ำและในคลองระบายน้ำ หน้าโรงเรียนอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ โดยใช้การบำบัดน้ำเสียด้วยพืช และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดการทัศนียภาพบริเวณดังกล่าว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการ Natural Compost เปลี่ยนใบไม้กลายเป็นปุ๋ย เพื่อที่จะนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักใบไม้ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อธรรมชาติ (ธรรมชาติสู่ธรรมชาติ) เพื่อใช้ในการบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโต ซึ่งจะช่วยในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทนแล้วยังลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถนำปุ๋ยหมักใบไม้เพื่อไปปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่เรียกว่า “การลดต้นทุน”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชัน ในแหล่งชุมชนคลองประตูระบายน้ำท่าไข่

 

ทั้งนี้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่าอีอีซี สแควร์ สร้างความเข้าใจเยาวชน ตั้งรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ-พัฒนาประเทศ

ตลอด 3 ปีของการเริ่มโครงการ อีอีซี สแควร์ เมื่อปี 2562 ได้ปูพื้นฐานเยาวชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และในปี 2565 ได้ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนที่มีความพร้อม และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพื่อยกระดับเป็นผู้นําเยาวชน อีอีซี (EEC2 Young Leaders) เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ และส่งต่อการดําเนินงานสู่รุ่นต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ด้นาน ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ขอบคุณนักเรียน และสถาบันการศึกษา ที่เห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปกับอีอีซี และขอให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของพวกเราให้เป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และชุมชนใน อีอีซีให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม เยาวชนจากโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2565 ทั้ง 12 กลุ่ม คือต้นแบบกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และในปี 2566 โครงการอีอีซี สแควร์มีเป้าหมายขยายเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมโรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมที่จะเติบโตไปกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐกิจ

ธงทอง ลุยแก้ กฎหมายธุรกิจ 4 ด้าน แก้อุปสรรคธุรกิจ

“ธงทอง” ได้เริ่มการแก้ไข กฎหมายธุรกิจ ในทั้ […]

อ่านต่อ ...
ภูมิธรรม
เศรษฐกิจ

“ภูมิธรรม” หารือ “ฉางอัน ออโตโมบิล” หนุนไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

“ภูมิธรรม” องค์กรของฉัน ตื่นตาตื่นใจในความส […]

อ่านต่อ ...
ญี่ปุ่น
เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น ป้องค่ายรถ หนุนเพิ่มส่งเสริมรถยนต์สันดาป

ญี่ปุ่น เจโทรพบผู้แทนการค้าไทยเพื่อถกแนวทางหนุนเปลี่ยนผ […]

อ่านต่อ ...