‘ตรีนุช’ ยันไม่ชะลอ ‘อควาเรียมหอยสังข์’ สั่งฟังข้อมูลคนสงขลา

‘ตรีนุช’ สั่งเข้มฟังข้อมูลคนสงขลา 15 ส.ค. ยันไม่ชะลอ ‘อควาเรียมหอยสังข์’

‘สุเทพ’ ยันไม่ชะลออควาเรียมหอยสังข์ หลังถูกทิ้งร้างนาน14ปี-สูญงบ1.4พันล. ‘ตรีนุช’ สั่งเข้มฟังข้อมูลคนสงขลา15 ส.ค.

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายพลเมืองสงขลา ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการ ตามโครงการจัดสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ อะควาเรียมหอยสังข์ ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
อ.เมือง จ.สงขลา ในสังกัดสอศ. ให้แล้วเสร็จ หลังทิ้งร้างมานานกว่า 14 ปี ในงบประมาณก่อสร้างไปแล้วกว่า 1,400 ล้านบาท นั้น วันที่ 15 สิงหาคมนี้ ตนจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา
เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นการดำเนินการ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาคมชาวสงขลามารวบรวมและทำข้อสรุปเสนอ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. พิจารณา ประกอบการตัดสินใจ

“การไปครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ย้ำ ให้ไปรับฟังข้อมูลจากประชาคมชาวสงขลาให้ได้มากที่สุด

เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้เป้าหมายของสอศ. เองก็อยากดำเนินการจัดสร้างอควาเรียมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะถูกทิ้งร้างมานานกว่า 14 ปี ไปครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปแนวทาง
การจัดสร้างที่เหมาะสมอีกครั้ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ. เคยจัดทำข้อเสนอไว้หลายแนวทาง อาทิ สร้างเป็นอควาเรียมตามเดิม ปรับเป็นศูนย์นิทรรศการ ศูนย์กิจกรรมเด็กเล็ก
คล้ายกับท้องฟ้าจำลอง หรือไม่ดำเนินการต่อ แล้วมอบให้ทางองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) เข้ามาดูแล เป็นต้น ขณะที่ทางสอศ. มีข้อเสนอ 2 แนวทาง คือ สร้างเป็นอควาเรียมตามเดิม
หรือสร้างเป็นควาเรียมแบบประยุกต์ ใช้ระบบจำลองผสมผสานกับของจริง สอศ. จะนำข้อมูลที่มีทั้งหมดไปหารือ เพื่อนำข้อเสนอมาประกอบการพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง”นายสุเทพ กล่าว

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการต่อเนื่องนั้น ยังไม่ได้มีการพิจารณาเพราะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำแผนที่ชัดเจน ส่วนกรณีการทุจริตที่ผ่านมานั้น
สอศ.คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว จะคิดไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรให้โครงสร้างที่เป็นซาก กลับมาสำเร็จเป็นรูปร่างและใช้งานได้จริงสมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งส่วนตัวไม่มีความกังวลเพราะไม่ได้ตั้งใจจะไปชะลอ
และต้องการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีการก่อสร้าง อควาเรียมหอยสังข์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2554 ในวงเงินงบประมาณ 835 ล้านบาท แต่จนถึงปัจจุบันการดำเนินการ
โครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งยังมีรายงานใช้งบประมาณไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท ขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งหนังสือถึง ศธ.ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
และได้ทีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...