‘ตรีนุช’ เผยหั่นงบศธ. 700 ล้าน กระทบคุณภาพการศึกษา

‘ตรีนุช’ เผยกมธ. หั่นงบศธ. 700 ล้าน กระทบโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีมติปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า 7 พันล้านบาท ซึ่งในส่วนของ ศธ.ถูกปรับลดไป 737,486,100 บาทนั้น ว่า ไม่รู้สึกกังวล เพราะเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
มีมติเห็นชอบให้ ศธ.เสนอของบประมาณเพิ่มเติม หรือแปรญัติติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 เพื่อใช้สำหรับปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาทางเลือก จำนวน 4 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน จำนวน 2,359,853,000 บาท
ซึ่งจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2-3 ในวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การถูกตัดงบไป จะกระทบต่อโครงการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือไม่

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า อาจจะมีกระทบบ้าง ซึ่ง ศธ..ต้องมาหารือร่วมกันเพื่อวางแผนจัดลำดับความสำคัญ
บริหารงบประมาณที่ได้มาให้เกิดความคุ้มค่ากันใหม่ โดยต้องมาพิจารณาว่ามีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนควรจะเร่งผลักดันก่อน

การศึกษา

เด็กอุเทนถวาย ปิดถนนประท้วง หลังจากที่ถูกสั่งเรียนออนไลน์

เด็กอุเทนถวาย ฮือประท้วง ปิดถนนชุมนุม รับไม่ได้อยากมาสถ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สกศ. ระดมไอเดียเพื่อ ดันค่าเฉลี่ยของ PISA-IMD สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ ห้องประชุมดิสทริค เอ็ม บอล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สพฐ. ย้ำ ร.ร.เฝ้าระวังเยาวชน ในเล่นพนัน หนุนเด็กดูบอลสร้างสรรค์

สพฐ. กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังเยาวชนเล่นพนัน หนุนเด็กดูบอล […]

อ่านต่อ ...