‘สพม.กท.1’ แนะร.ร.เล็กควรปรับตัว เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียน

‘สพม.กท.1’ แนะร.ร.เล็กปรับตัวเพิ่มจุดเด่น-เสริมทักษะอาชีพ ตอบโจทย์ผู้เรียน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท.1) เปิดเผยว่า แนวทางการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพม.กท.1
คือ การสร้างจุดเด่นให้นักเรียน โดยเฉพาะการสร้างให้เด็กมีทักษะอาชีพต่าง ๆ ตามหลักพหุปัญญา เพราะนักเรียนกลุ่มนี้จะมีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะด้าน ไม่ได้เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องจัดแหล่งเรียนรู้ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ให้สนองความต้องการ การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ ขณะนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ สพม.กท.1 บางโรงเรียนเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการ
ของนักเรียนแล้ว เช่น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ย่านตลิ่งชัน ที่ยกเลิกการรับนักเรียนชั้น ม.4 แบบสายวิทย์ – ศิลป์คำนวณ – ศิลป์ภาษา โดยเปิดแผนการเรียนใหม่ 7 แผนการเรียน ได้แก่ เตรียมแพทย์-เภสัช
เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ เตรียมวิทย์-คอม เตรียมนิเทศ-มนุษย์ เตรียมศิลปกรรม เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี และ เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนการเรียนที่ตอบโจทย์ว่า เรียนแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร
เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับมัธยมฯ ไม่ใช่ให้ไปเลือกตอนเรียนปริญญาตรีซึ่งอาจจะสายเกินไป

“แผนการเรียนวิทย์ คณิต อาจจะกว้างเกินไป ทางโรงเรียนจึงได้ปรับแผนการเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่มีความเฉพาะทาง

ซึ่งจะตรงตามความต้องการของเด็กมากกว่า
เพราะฉะนั้นโรงเรียนขนาดเล็กก็ควรนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ เช่น เราไม่มีเด็กที่จะไปเรียนแพทย์ เรียนวิศวะ เราก็ปรับมาเป็นแผนการท่องเที่ยว การโรงแรม การประมง การอาหาร วิทยาศาสตร์โภชนาการ
หรือ การกีฬา ก็ได้ อย่างโรงเรียนวัดสังเวช ที่พระเทพเวที เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ซึ่งท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอักษรศาสตร์(PH.D.)ด้านภาษา จากมหาวิทยาลัยเดลี
ประเทศอินเดีย กรรมการสภาการศึกษา บอกว่านอกจากโรงเรียนวัดสังเวชจะสร้างนักกีฬาฟุตซอลแล้ว จะทำให้โรงเรียนวัดสังเวชเป็นโรงเรียนเตรียมนักการทูต ที่จะสอนให้เด็กเก่งภาษาซึ่งจะสามารถนำไปใช้
ในการสื่อสารได้ทั่วโลก รวมถึงจะเน้นงานการโรงแรม งานบริการ ทำโรงเรียนให้เป็นโรงแรม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การสร้างอาชีพให้นักเรียนและยังเป็นการสร้างจุดเด่นให้โรงเรียนอีกด้วย”ดร.นิยม กล่าว

ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช กล่าวว่า ตอนนี้โรงเรียนวัดสังเวชมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่มีนักเรียน 10 มิถุนายน 2564
จำนวน 143 คน วันที่ 10 มิถุนายน มีนักเรียน 185 คน วันที่ 9 สิงหาคม จำนวนนักเรียน 193 คน และคาดว่าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้น 200 คนขึ้นไป โดยการเปิดรับย้ายนักเรียน
พักนอนตามโครงการสงเสริมทักษะด้านกีฬาสู่อาชีพ เพื่อทดแทนนักเรียนที่ไม่เต็มจำนวน

 

การศึกษา

ตรีนุช มอบหมาย บิ๊กป้อมดูแลสวัสดิการครูชายแดนใต้

‘ตรีนุช’ ขานรับ ‘บิ๊กป้อม’ ดูแลครูชายแดนใต้ เมื่อวันที่ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้า มีการคืนอำนาจแต่งตั้ง-โยกย้ายให้เขตพื้นที่ฯ

‘ก.ค.ศ.’ เดินหน้าแก้ระเบียบรับกฎหมายใหม่ คืนอำนาจแต่งตั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

โรงเรียนเล็กจัดการค่าอาหารลำบาก เหตุนักเรียนน้อย แนะเพิ่ม

แนะเพิ่มค่าอาหารกลางวันผกผัน อัดฉีด ‘ร.ร.เล็ก’ มากกว่าข […]

อ่านต่อ ...