‘ก.ค.ศ.’ ปัดเรื่องย้ายครู2ปี ไม่มีเอี่ยวเรื่องการเมือง

‘ก.ค.ศ.’ ปัดย้ายครู2ปี ไม่เอี่ยวการเมือง ติงนักวิชาการอย่างนั่งมองบนหอคอย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นักวิชาการมีข้อกังวล กรณีคณะกรรมการก.ค.ศ.เห็นชอบ
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้ ครูผู้ช่วยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว
และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถยื่นคำร้องได้เลย โดยไม่ต้องรอ 4 ปี จะส่งผลกระทบทำให้ครูโรงเรียนขนาดเล็กย้ายไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดปัญหาขาดแคลนครู
และมองว่า เป็นการหาเสียงใช้การเมืองนำการศึกษา นั้น ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์ดังกล่าวมา โดยมองในหลายมิติ ทั้งการแต่งตั้งโยกย้าย ค่าใช้จ่าย รวมถึงขวัญกำลังใจของครูและบุคาลกรทางการศึกษา
แบบองคาพยพ ไม่ได้มองแค่มิติเดียว รวมถึงมีการวางระบบการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กไว้แล้ว โดยได้มีการปรับระบบการจัดสรรอัตรากำลัง ซึ่งจะทำให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการจัดสรรครูเพิ่ม

“การปรับระบบครั้งนี้ ก.ค.ศ.มองในหลายมิติ เพื่อให้งานบริหารบุคคลมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีคุณภาพ

เป็นการมองภาพกว้าง และไม่ได้มีเรื่องการมองเข้ามาเกี่ยวข้อง การวิจารณ์ลักษณะดังกล่าวเป็นการนั่งวิจารณ์อยู่บนหอคอยงาช้าง อยากให้มองในมิติอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะในมุมการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ” นายประวิต กล่าว

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป ครูจะสามารถขอย้ายได้ทุก 2 ปีอยู่แล้ว เพียงแต่หลักเกณฑ์ไปกำหนดให้ครูผู้ช่วย หรือครูใหม่ จะต้องย้ายเมื่อทำงานครบ 4 ปี ดังนั้น การออกเกณฑ์ดังกล่าวมา
จึงเป็นเพียงการปลดล็อกให้ครูผู้ช่วยสามารถขอย้ายได้ภายใน 2 ปีเช่นเดียวกันครูทั่วไป นอกจากมิติอัตรากำลังแล้ว ยังมองถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งตำแหน่งครูผู้ช่วย ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตการทำงานของครู
หากได้บรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือโรงเรียนที่มีคุณภาพ ก็เป็นเรื่องที่ดี ไม่มีปัญหา แต่หากได้ไปบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่ห่างไกล ก็อาจเป็นความทุกข์ เรื่องนี้ต้องนึกถึงใจของครูด้วย
ยืนยันว่าการดำเนินการปรับหลักเกณฑ์ใด ๆ ของก.ค.ศ. จะมองในภาพรวมหลายมิติ โดยเฉพาะขวัญกำลังใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษา

เด็กอุเทนถวาย ปิดถนนประท้วง หลังจากที่ถูกสั่งเรียนออนไลน์

เด็กอุเทนถวาย ฮือประท้วง ปิดถนนชุมนุม รับไม่ได้อยากมาสถ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สกศ. ระดมไอเดียเพื่อ ดันค่าเฉลี่ยของ PISA-IMD สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ ห้องประชุมดิสทริค เอ็ม บอล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

สพฐ. ย้ำ ร.ร.เฝ้าระวังเยาวชน ในเล่นพนัน หนุนเด็กดูบอลสร้างสรรค์

สพฐ. กำชับโรงเรียนเฝ้าระวังเยาวชนเล่นพนัน หนุนเด็กดูบอล […]

อ่านต่อ ...