กัลยา ปลื้ม เชิดชูไทยว่ามีศักยภาพบริหารจัดการน้ำระดับสากล

คุณหญิงกัลยา ปลื้ม ชูไทยมีศักยภาพบริหารจัดการน้ำระดับสากล

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ
กล่าวในการปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” ครั้งแรกในประเทศไทย ว่า ตลอดการสัมมนา
ได้รับความสนใจจากคนในแวดวงการบริหารจัดการน้ำทั้งไทย และต่างชาติ หวังว่าจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั่วโลก รวมถึง ไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และประเทศชาติ
ความสำเร็จจากการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในการจัดงานบริหารจัดการน้ำในระดับสากล และให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก

“ผู้เชี่ยวชาญน้ำที่เข้าร่วมงานสัมมนา ต่างให้ความสนใจ และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

เพราะมองว่าเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับภาคการศึกษา และประเทศไทย ที่สำคัญคือการยกระดับเกษตรกรไทยให้มีองค์ความรู้เทียบเท่าสากล

โดยพัฒนาจนเกิดหลักสูตรสำคัญคือ ชลกร ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปัจจุบัน โดย ศธ.ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...