ครูก่อม็อบไล่ผอ. ผู้นำชุมชนถึงขั้นบุกศาลาขอให้ย้ายออกทันที

ผู้นำชุมชน บุกศาลาขอให้ย้ายครูก่อม็อบไล่ผอ. เหตุห่วงลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือ ชี้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบ

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ม็อบคณะครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง หมู่ 9 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พร้อมด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง กว่า 50 คน
บุกหน้าศาลากลาง เพื่อร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน กศจ.เลย) ทวงถาม เรื่อง ให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเร่งด่วน พร้อมยื่นหนังสือ
โดยมี นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครอง 20 คน เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหาข้อยุติ ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง หลังได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและ คณะครูบางส่วนมาเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนได้แสดงความประสงค์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 เข้ามาแก้ไขบัญหาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการ แก้ไขและยุติปัญหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

นายไสว กุลวงศ์ ประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เปิดเผยว่าในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้ กลุ่มครูประจำชั้น ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประศึกษาปีที่ 6 ที่ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนนั้น
ซึ่งมีหนังสือ ที่เซ็นชื่อ ไปราชการ แต่กลับมาร้องเรียน ที่ศาลากลาง ขณะที่หนังสือที่คณะครูเซ็นชื่อนั้น ไม่มีลายเซ็นของ ผอ.รับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ประชุมกันแล้วนั้น
ซึ่งการมาร้องเรียน ไม่ใช่การมาราชการ คณะกรรมาการจึงมาร้องศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ฝากไปยังสำนักงานเขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมาการ เข้าไปตรวจสอบวินัย เพราะลูกหลาน ที่ไปโรงเรียน
แต่ไม่มีครูสอนในวันดังกล่าว

โดยการเข้ายื่นหนังสือ ขับไล่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง นายภัทรเดช สุทาธรรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ โรงเรียน นักเรียน และชุมชนเสียหายเนื่องจากข้อพิพาทหรือมูลเหตุที่กล่าวอ้างนั้นมีบางประเด็นที่คลาดเคลื่อน และผิดไปจากข้อเท็จจริง หลายประเด็นที่ใช้เป็นข้อเรียกร้องโดยส่อไปในทางพฤติกรรมส่วนบุคคลระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวอ้าง โดยสรุปว่า นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนและครูทั้งหมดเป็นผู้เรียกร้องตามคำร้องทุกข์ ดังกล่าว มากไปกว่านั้นทั้ง 9 ท่านไม่มาปฏิบัติราชการ โดยขาดและละทิ้งหน้าที่ ไปดำเนินการดังกล่าว

ซึ่งส่งผล ให้นักเรียนจำนวน 256 คนเสียโอกาสในการเรียนหนังสือ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยได้เดินทางมาโรงเรียนแต่ไม่มีครูปฏิบัติหน้าที่

ผู้ปกครองจำนวนมากมารอส่งนักเรียนแต่ต้องรับบุตรหลานกลับไป และนักเรียนระดับชั้นอื่น ไม่ได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเดิมได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีผลกระทบกับการเรียนของเด็กมากพออยู่แล้ว ยังมาได้รับผลกระทบจากการกระทำของครูอีกซึ่งเป็นแม่พิมพ์ ของชาติที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ปฏิบัติตามราชการตามผู้บังคับบัญชา เพราะฉะนั้น ทางคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง

ขอให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ดำเนินการดังนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 พิจารณาโยกย้ายครูที่มีปัญหาออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบแก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ให้ตั้งกรรมการสอบวินัย กรณีขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทั้ง 9 ท่าน ว่าถูกต้องตามระเบียบของราชการหรือไม่ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ ให้ตั้งกรรมการสอบวินัย นายเนาว์ เสือพาดกลอน ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นาที่ยั้วยุปลุกปั่นครูให้กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา และเอาเวลาราชการไปร่วมขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนอื่น

ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (16 มิถุนายน 65) ป.ป.ช.จังหวัดเลย จะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง เพื่อตรวจสอบเรื่องอาหารกลางวันและโครงการอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...