นายกฯ ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต 6 มิ.ย.Thailand Tourism Congress 2022

economics

นายกฯ ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต 6 มิ.ย. ร่วมงาน Thailand Tourism Congress 2022

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยเวลาประมาณ 13.30 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม​

และ​เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (Partnership school) พร้อมพบปะผู้นำท้องถิ่น​ ภาคเอกชน​ ภาคธุรกิจ​ และหน่วยงานทางการศึกษา​ เยี่ยมชมการขับเคลื่อนการศึกษา​ตั้งแต่ระดับอนุบาลสู่การเตรียมอาชีวะเพื่อการมีงานทำ ซึ่งโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3นายกฯ ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต 6 มิ.ย.Thailand Tourism Congress 2022

จากนั้น เวลาประมาณ 14.45 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนากำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (Thailand Tourism Congress 2022) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันเดียวกัน

สำหรับโครงการ Thailand Tourism Congress 2022

จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก อักทั้งยังเป็นโอกาสในการระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนและสมดุล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นกลไกในการสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันและสร้าง ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังจะเป็นการผลักดันบทบาทของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism Destination) ตอบรับแผนการประกาศเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา : ryt9.com


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net

economy
เศรษฐกิจ

BAY คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 35.25-35.70 จับตา

BAY คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 35.25-35.70 จับตาประธานเฟด-ECB […]

อ่านต่อ ...