“ทิพานัน” ย้ำ รัฐบาล จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ขอบคุณสภาฯ

politics

“ทิพานัน” ย้ำ รัฐบาล จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ขอบคุณสภาฯ ผ่านงบฯ ปี 66

“ทิพานัน” ขอบคุณสภาฯ ผ่านงบฯปี 66 ย้ำ รัฐบาลจัดสรรงบฯ เพื่อพัฒนา วอน “ธีรรัตน์” ศึกษาข้อมูลใหม่ ยัน งบรัฐบาล disrupt และป้องกันการ corrupt แบบยุครัฐบาลเพื่อไทย ย้ำ “บิ๊กตู่” จริงใจซื่อสัตย์ต่อประชาชน

 

วันที่ 3 มิ.ย. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ต้องขอบคุณสภาฯ ที่ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 หลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ. งบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการอภิปราย ของ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย ที่อภิปรายเรื่องงบประมาณ ยังอาศัยข้อมูลที่ตนเองท่อง คล้ายมีโพยใบสั่งจากต่างประเทศ ไม่รับฟังข้อมูลงบประมาณที่ถูกต้อง ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เคยได้อธิบายและชี้แจงไปก่อนหน้าแล้ว

หลายสิ่งที่ น.ส.ธีรรัตน์ เสนอมาก็ล้วนอยู่ในแผนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศของท่านนายกรัฐมนตรี การทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในปัจจุบันได้พัฒนาและปรับตัวแบบที่ น.ส.ธีรรัตน์ ใช้ว่าคำว่า disrupt แล้วทั้งสิ้น ซึ่งการทำงานดังกล่าวก็มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลในอดีตของพรรคเพื่อไทยที่มีประวัติโกงชาติ เอา disrupt มาบังหน้าเพื่อหลอกลวงประชาชน ในขณะที่เบื้องหลัง corrupt หักหลังประชาชน

เม็ดเงินลงทุนน้อยนิด “พิธา” ถล่ม เป็นงบช้างป่วย ไม่สอดรับฟื้นฟูประเทศ
เม็ดเงินลงทุนน้อยนิด “พิธา” ถล่ม เป็นงบช้างป่วย ไม่สอดรับฟื้นฟูประเทศ
น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามต้องขอชี้แจ้งว่า งบประมาณที่รัฐบาลเสนอมาเป็นงบที่ครบถ้วนต่อการพัฒนา

มียุทธศาสตร์และแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

โดยงบประมาณต่างๆ มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นงบประมาณที่ดูแลและพัฒนาพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยของชีวิต และรัฐยังตั้งงบลงทุน 1.141 ล้านล้านบาท (35% ของงบประมาณ ปี 2566) เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดสรรแหล่งเงินอื่นๆ นอกเหนืองบประมาณประจำปี เช่น รายได้ของรัฐวิสาหกิจ มาดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ และหลายโครงการลงทุนใหญ่ๆ รัฐบาลยังดำเนินการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนแบบ PPP ที่เป็นเงินร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ

“รัฐจัดเตรียม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะมีเมืองแห่งนวัตกรรม (EECi) และเมืองใหม่อัจฉริยะด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เตรียมการจ้างงานกว่า 4.2 แสนตำแหน่ง โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการและปลดล็อกกฎหมายต่างๆ ที่ล้าหลังเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน จัดทำโครงสร้างพื้นฐานของ EEC ให้เป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วประเทศจนเป็นประเทศแรกๆ ของอาเซียน รวมถึงพัฒนา “สังคมไร้เงินสด” (cashless society) ให้เกิดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด ดังนั้นจึงเห็นชัดว่าอนาคตของประเทศไทยกำลังพัฒนาให้มีศักยภาพทันโลก สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน”"ทิพานัน" ย้ำ รัฐบาล จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ขอบคุณสภาฯ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน แก้ปัญหาให้ตรงจุด ทั้ง “5 มิติ” ได้แก่มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครอบครัว ซึ่งทุกอย่างกำลังดีขึ้น และที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งรัดดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม “ยากจนพิเศษ” 1.2 ล้านคน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เกือบ 100% ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้รัฐให้ความสำคัญการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 ไว้ถึง 122,786 ล้านบาท แบ่งเป็นจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน”

ขอย้ำว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ปรับเปลี่ยนสร้างกลไก disrupt การทำงานให้การกระจายงบประมาณส่งตรง-เต็มจำนวน-ถึงกระเป๋าเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแบบที่อุดช่องโหว่ ไม่ให้นักการเมืองที่ถนัด corrupt หักหัวคิวได้ โดยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อประชาชนเสมอ

“สิ่งสำคัญ อยากให้พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ธีรรัตน์ ตระหนักคือ รัฐบาลที่ดี ต้องไม่โกงประชาชน รัฐที่ดีต้องไม่ฉวยโอกาสเข้าครอบครัวตัวเอง รัฐที่ดีต้องมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริต

สุดท้ายผู้นำที่ดีจะไม่ให้ลูกน้องติดคุกแทน ซึ่งรัฐบาลของนายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ผ่านไม่เคยมี เพราะหลักฐานปรากฏเด่นชัดว่า มีประวัติการโกงอย่างชัดเจนจนต้องหนีคดีไปต่างประเทศ สิ่งสำคัญ น.ส.ธีรรัตน์ ไม่ควรเอารูปนักโทษชายทักษิณ-นักโทษหญิงยิ่งลักษณ์ มาโชว์ในสภาฯ อันทรงเกียรติ เป็นเยี่ยงอย่างแบบไม่อายฟ้าอายดิน” น.ส. ทิพานัน กล่าว

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net