ร้องเรียนกมธ.ให้แก้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ เพิ่มส่วนผู้แทนครู

ร้องกมธ.แก้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ เพิ่มสัดส่วนผู้แทนครู-ลดอำนาจคกก.นโยบายฯ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายธนชน มุทาพร ที่ปรึกษาชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเทศไทยและรักษาการประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.)
พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มค.อ.ท. ยื่นหนังสือต่อ นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ… กรณีให้เพิ่มองค์ประกอบและปรับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

โดยนายธนชน กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มีความสำคัญ เพราะมีผลบังคับใช้กับบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ แต่ในร่างดังกล่าวกลับมีองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน แต่ยังขาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นผู้ที่รู้จริงในพื้นที่
ให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ค.อ.ท.จึงได้มาเรียกร้อง ให้ปรับแก้ใน 2 ส่วน คือ

1.ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2.ตัดบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษานโยบายการศึกษาแห่งชาติ ให้เน้นการกระจายอำนาจ โดยยึดหลักการเอกภาพทางนโยบายหลากหลายการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

ด้านนายสุรวาท กล่าวว่า ทาง ค.อ.ท.เห็นว่า นโยบายการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครูที่สมควรเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 และร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...