วอน รัฐบาล-ฝ่ายค้าน อย่าเล่นเกมการเมือง จี้พิจารณางบ ลงทุนเด็ก

จี้สภาพิจารณางบ’66 เน้นลงทุนเด็ก เพิ่มอุดหนุนรายหัว-เงินเรียนฟรี 15 ปี-อาหาร วอน ‘รัฐบาล-ฝ่ายค้าน’ อย่าเล่นเกมการเมือง

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร อนุมัติประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ในวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายนนั้น อยากให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอย่ามัวแต่เล่นการเมือง ขอให้สนใจถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศด้วย
เนื่องจากปัจจุบันเด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมากพอในระบบการศึกษา มองว่าการใช้จ่ายงบตั้งแต่ปีงบ 2566-2568 ควรจะเพิ่มงบในการลงทุนกับเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จากการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่วิจัยผลกระทบที่เด็กได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พบว่า
เด็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทุกด้าน เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ พบว่าการปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี
ทำให้เด็กเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ถึง 60.5% ส่วนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าเด็กมีภาวะตัวเล็ก เตี้ย แคระแกร็น ภูมิต้านทานต่ำ ด้อยสติปัญญา เรียนรู้ช้า
และยังพบว่าเด็กไทยดื่มนมน้อย เฉลี่ยวันละครึ่งแก้ว หรือเด็กดื่มนมเฉลี่ยปีละประมาณ 18 ลิตรเท่านั้น ในขณะที่กรมสุขภาพจิตพบว่าเด็กมีภาวะเครียด กดดัน เสี่ยงซึมเศร้า และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 2 เท่า
และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบเด็กยากจนพิเศษที่มีรายได้ประมาณ 1,269 บาท ไม่ได้กินอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน 30-40%
เด็กเหล่านี้จะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง ปวดท้อง เข้าห้องน้ำบ่อย เหล่านี้จะส่งผลถึงพัฒนาการ และสติปัญญาของเด็กด้วย

“งานวิจัยจากหน่วยงานของรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความด้อยคุณภาพของประชากรระยะยาวของเด็กและเยาวชน

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกลับมาพิจารณาดูว่าจะมีนโยบาย หรือมีมาตรการอะไรบ้างที่จะทำให้เด็กดีขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น เช่น ปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวไม่ได้ปรับขึ้นมา 15 ปีแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ดังนั้น ต้องเร่งปรับเพิ่มเงินอุดหนุนโดยเร็ว และขอให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนไม่ต่ำกว่า 50% ด้วย” ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเช้า เป็น 40 บาทต่อคน โดยเพิ่มให้เฉพาะเด็กยากจนพิเศษที่ไม่ได้กินอาหารเช้า ที่มีประมาณ 30-40% ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

“อยากให้การพิจารณางบประมาณ ปี 2566 ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่อยากให้มองว่าเป็นการใช้งบเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ ให้เด็กได้กินนมวันละ 2 แก้วได้หรือไม่” ศ.ดร.สมพงษ์กล่าว

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...