น.ร.บุก ศธ. จี้การยกเลิกระเบียบทรงผม หยุดละเมิดสิทธิของเด็ก

น.ร.บุก ศธ. จี้ยกเลิกระเบียบทรงผม ชี้หยุดละเมิดสิทธิ-สร้างกรงมาครอบเด็ก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีนักเรียนจำนวน 2 คน เดินทางมาเรียกร้องให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยตัดผมของตนมอบให้กับ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. ในฐานะโฆษก ศธ. เป็นผู้รับเรื่องแทน

ตัวแทนนักเรียนกล่าวว่า ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน มีข้อสำคัญคือ ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง
ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย
ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา และการกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
และข้อ 7 ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

“จะเห็นว่าในระเบียบของ ศธ.ที่ออกมานั้น เป็นกรงมาครอบเด็กอยู่

ดังนั้น ถึงจะไม่มีกฎโรงเรียนก็จะมีลูกกรงมาครอบเด็กอยู่ดี โดยเฉพาะในข้อ 7 พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบ มองว่าเด็กควรจะมีเสรีในการไว้ทรงผม เช่น ถ้าคนหนึ่งอยากถักเปีย อีกคนหนึ่งอยากมัดรวบ ก็สามารถทำได้ โรงเรียนไม่ควรออกกฎระเบียบให้นักเรียนต้องทำทรงผมไปในทางเดียวกัน เพราะนักเรียนไม่ใช่ละครสัตว์” ตัวแทนนักเรียนกล่าว

ตัวแทนนักเรียนกล่าวต่อว่า อยากให้ ศธ.ยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนไปเลย เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดสิทธิเด็ก และละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของเด็กด้วย และที่สำคัญปัจจุบันยังมีครูที่ทำโทษเด็กด้วยการตัดผม กล้อนผมอยู่ และรัฐ โดยเฉพาะ ศธ.และโรงเรียน ก็ออกกฎโรงเรียนมาละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน ที่ผ่านมาทางตนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวกับ ศธ.อยู่ตลอด พบว่า ศธ.ไม่ดำเนินการอะไรเลย กลับเดินหนีนักเรียนทุกครั้ง

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...