เด็ก 2 ล. ประถมอ่อน ‘อ่าน-คณิต’ มัธยมด้อย ‘วิทย์-ปฏิบัติ’

คาดเด็ก 2 ล้านคน ถดถอยทางการเรียนรู้ ประถมอ่อน ‘อ่าน-คณิต’ มัธยมด้อย ‘วิทย์-ปฏิบัติ’ สพฐ.เร่งตั้งศูนย์รวบรวมปัญหา-ส่งต่อ สพท.แก้

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ทำให้เด็กเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เพราะเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน ต้องเรียนทางไกล หรือเรียนด้วยวิธีการอื่น ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่ลดลง
บางรายขาดอุปกรณ์การเรียน และบรรยายกาศในบ้านที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และครู การจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน
ทำให้เด็กอ่อนล้า เครียด และมีปัญหาสุขภาพจิต เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างนักเรียนที่พร้อม และไม่พร้อม

“ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งแก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย
โดยนำการวิจัยของสภาการศึกษา (สกศ.) มาจัดทำเครื่องมือแก้ไขปัญหา จากข้อมูลพบว่าผู้เรียนชั้น ป.1-6 มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่าน และคณิตศาสตร์
คุณลักษณะของผู้เรียนเปลี่ยนไป เช่น ไม่กล้าตอบคำถาม ขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่วนชั้น ม.1-6 เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการปฏิบัติ เจตคติต่อการเรียน และวิชาที่เรียน เด็กจะมีสภาวะทางอารมณ์ เครียด สัมพันธภาพกับผู้อื่นลดลง และมีปัญหาสุขภาพจิต” ดร.เกศทิพย์กล่าว

ดร.เกศทิพย์กล่าวต่อว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ว่าแต่ละเขตฯแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

จากการหารือพบว่าแต่ละแห่งแก้ปัญหาไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาให้อยู่ในจุดเดียวกัน ดังนั้น เลขาธิการ กพฐ.สั่งการให้มีศูนย์ Learning Loss Center
เพื่อรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย โดยจะรวบรวมข้อมูลว่าโรงเรียนแต่ละแห่ง ควรเติมเต็มความรู้ด้านใดให้กับนักเรียนแต่ละคนบ้าง
คาดว่าจะจัดตั้งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

“หลังเปิดเรียนแล้ว เป็นหน้าที่ครูประจำชั้นต้องเก็บข้อมูลนักเรียนแต่ละคน ว่าขาดความรู้ด้านใดบ้าง และส่งกลับมาที่ส่วนกลาง เพื่อให้ศูนย์วิเคราะห์หาเครื่องมือที่เหมาะสม
และประชาสัมพันธ์ให้เขตฯทราบแนวทางแก้ปัญหา เพื่อแนะนำครูว่าควรใช้เครื่องมือใดเติมเต็มนักเรียน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะสำรวจว่าผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ถดถอยกี่คน
โดยข้อมูลปีการศึกษา 2564 พบว่ามีโรงเรียนไม่สามารถเปิดรูปแบบออนไซต์ 40% จึงเป็นไปได้ว่าเด็กในโรงเรียนเหล่านี้ เสี่ยงมีภาวะการเรียนรู้ถดถอย ดังนั้น
เมื่อประเมินจำนวนผู้เรียนในสังกัด สพฐ.ที่มีมากกว่า 6 ล้านคน จะมีประมาณ 2 ล้านคน เสี่ยงเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย” ดร.เกศทิพย์กล่าว

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...