พาชมผลงานเจ๋งๆ ของนิสิตจุฬาฯ ในนิทรรศการอินดา พาเหรด

ชมผลงานไอเดียเจ๋ง ของนิสิตสถาปัตย์จุฬาฯ อินเตอร์ ในนิทรรศการอินดา พาเหรด 2022

ครั้งแรกกับ อินดา พาเหรด 2022′ (INDA Parade 2022) ในรูปแบบไฮบริดภายใต้แนวคิด ‘UNBOUNDEDREALITY’ หรือความจริงใหม่ไร้ขอบเขต
จัดแสดงโชว์ผลงานผ่านนิทรรศการประจำปีของนิสิตทุกชั้นปีจำนวน 320 ผลงาน จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program in Design and Architecture – INDA)
เพื่ออวดศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สะท้อนถึงการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างลงตัว สอดรับกับโลกดิจิทัล
โดยมีอาจารย์วิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมคอมเมนต์และให้ข้อเสนอแนะตลอดงาน

อินดา พาเหรด 2022 (INDA Parade 2022)

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) กล่าวว่า
นิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิตหรือที่เรียกว่า อินดา พาเหรด (INDA Parade) จัดมาเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ ‘อินดา พาเหรด 2022’ (INDA Parade 2022)
จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดครั้งแรกที่ผสมผสานระหว่างการเข้าชมนิทรรศการบนพื้นที่จริงกว่า 1,500 ตรม. และรับชมในรูปแบบออนไลน์จากทุกที่ทั่วโลก พร้อมกับการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นนำ
มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากทั่วโลกปรับเปลี่ยนจากเดิมที่จัดแสดงนิทรรศการให้อยู่ในโลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) เพียงอย่างเดียว

“นิทรรศการแสดงผลงานจบการศึกษาประจำปีของนิสิตในทุกชั้นปี ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ชี้วัดการเรียนรู้ทั้งหมดของนิสิตที่ผ่านมา ว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างตลอดปีการศึกษา
ซึ่งผลงานจบการศึกษาของนิสิตทุกคนเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงความทุ่มเท ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างเต็มที่ จึงเป็นที่มาการจัดงานอินดาพาเหรดขึ้น
เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจบของนักศึกษาทุกชั้นปีมาจัดแสดงและเผยแพร่สู่สายตาคนภายนอกให้ทุกคนได้รับชมทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นแนวทางในการแนะนำคณะให้น้องๆ
ระดับมัธยมได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลหลักสูตรอินเตอร์ คณะที่อยากเรียนต่อ รวมถึงได้เข้ามาสัมผัส และเห็นผลงานจริงและบรรยากาศในการนำเสนอผลงานของตัวเองกับอาจารย์ต่างชาติอย่างเข้มข้น
ผ่านจอและมัลติมีเดียเต็มพื้นที่ นับเป็นงานที่สะท้อนตัวตนของนิสิตและความเป็นอินดาอย่างแท้จริง INDA ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรอินเตอร์ที่จะเป็นทางเลือกให้กับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษา” ผศ.ดร.สุรพงษ์กล่าว

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA)

‘อินดา พาเหรด 2022’ (INDA Parade 2022) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด UNBOUNDEDREALITY (ความจริงใหม่ไร้ขอบเขต) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานนิสิตเต็มพื้นที่ในอาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 13 ชั้น 16 ผ่านโมเดลจริง ผสมผสานกับนำเสนอผลงานผ่านจอมัลติมีเดียพาโนรามา พร้อมแชร์ประสบการณ์กับคณาจารย์ชั้นนำจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

การตรวจผลงานนิสิตทุกชั้นปี (Final Review) เป็นการตรวจงานแบบไฮบริด รวมทั้งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Twitch เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของหลักสูตร INDA ในการเสริมสร้างสอนให้รู้จักใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิต ผ่านการคอมเมนต์ชี้แนะแนวทางผลงานจากคณาจารย์ ทั้งไทยและนานาชาติอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิต INDA ทุกคนต้องกล้าเปลี่ยน กล้าคิด กล้าออกแบบ และกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น พร้อมปรับทัศนคติและมุมมองให้มีความเป็นสากลมากขึ้น สามารถออกแบบผลงานให้ตอบสนองความต้องการของตลาดนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต

ผศ.ดร.สุรพงษ์กล่าวว่า ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาจากศิษย์เก่า INDA และกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมชั้นนำระดับโลก ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ตรง ผ่านระบบ Zoom วันที่ 11 พ.ค. (12.00-13.00 น.) หัวข้อ THEN & NOW:THE PROJECTS THAT CHANGED THE WAY WE WORK โดย Twitee VajrabhayaTeparkum (Department of Architecture), David Schafer (Studio Make) และ Malina Palasthira (Design Qua), Charavee Bunyasiri (Primary Workshop) และ Pimpipat Hongdulaya, วันที่ 12 พ.ค. (12.00-13.00 น.) ในหัวข้อ NEURAL ARCHITECTURE โดย Dr. Matias Del Campo และวันที่ 13 พ.ค. (12.00-13.00 น.) หัวข้อ INDA FACULTY TALK โดย Alexandra Polyakova และ James Roha Halliwell ให้นิสิตและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้อีกด้วย

นางสาวอัญภาวินี แลงเกนสกีโอล์ก นักศึกษาปีที่ 4

นางสาวอัญภาวินี แลงเกนสกีโอล์ก นักศึกษาปีที่ 4 กล่าวว่า ได้นำเสนอแบบจำลองทางกายภาพของ Queen Sirikit Museum of Textiles ที่นํามาพัฒนางานตามความสนใจของตนเอง ผ่านสตูดิโอการออกแบบ 10 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะนําเสนอแนวคิดที่แตกต่าง รวมถึงสื่อที่เราจะนําเสนอการออกแบบของเราด้วยโดยได้เลือกสตูดิโอที่จะนำเสนอวิธีการออกแบบผ่านแบบจําลองทางกายภาพ และผลักดันแนวคิดที่ว่า ‘แบบจําลองก็เพียงพอแล้ว’ จึงเน้นถึงหัตถกรรมผ้าไหมไทย ซึ่งมี Queen Sirikit เป็นบุคคลสําคัญในการสนับสนุนให้ผ้าไหมมีความนิยมและเป็นเอกลักษณ์สําคัญของไทย

ทั้งนี้ อินดาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่แค่การเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่ช่วยให้สามารถพัฒนามุมมองในฐานะนักออกแบบในอนาคตด้วย ขณะที่คณาจารย์สะท้อนถึงแนวคิดที่มีต่อสถาปัตยกรรมและสื่อที่สามารถนำเสนอผลงานของเราออกไป อาทิ จากสื่อที่เป็นรูปแบบกายภาพไปสู่สื่อที่เป็นแอนิเมชั่น และสื่อผสมผสานด้วย ที่สําคัญ คือ การมีสไตล์การสอนที่มาพร้อมกับอาจารย์ที่มาจากเวทีทั้งระดับไทยและนานาชาติ รวมถึงการเรียนทางไกลกับอาจารย์ที่สอนจากต่างประเทศนํามาซึ่งแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่าง สิ่งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นายนิพพิชฌน์ เฉยบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นายนิพพิชฌน์ เฉยบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า งานที่จัดให้นักศึกษาในทุกชั้นปีได้ร่วมนำเสนอผลงานถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากทําให้เขาได้เห็นงานของเพื่อนๆ ไม่ใช่เฉพาะปีที่เขาเรียน หากแต่งานของนักศึกษาในชั้นอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันข้อมูลความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ หลังจากก่อนหน้านี้ได้หยุดไปเนื่องจากโควิดมาประมาณ 2 ปี จึงรู้สึกดีใจที่ทุกๆ คนได้กลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้ง

“ด้วยสถานการณ์ของโควิด กิจวัตรประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไป ทั้งการเรียนหรือทำงานจากที่บ้าน ส่งผลให้เตียงมีบทบาทมากขึ้นนอกจากการนอน เช่น การทำงาน การกิน รวมถึงการทำกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า รูปร่าง ลักษณะ ความสำคัญของเตียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นผลงานที่จะตอบคำถามว่า เตียงเป็นอะไรได้อีกบ้าง และทำไมต้องเป็นเตียง” นายนิพพิชฌน์กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การมอบรางวัลให้กับผลงานที่ดีที่สุดของนิสิต (INDA SUPERCRIT) จำนวน 10 ผลงาน ที่ได้รับการตัดสินจากคณาจารย์ และวิทยากรต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ INDA Parade 2022 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ คณะสถาปัตย์จุฬาฯ อินเตอร์ (INDA) อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 13 และ 16

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...