อดีตคณบดีมนุษยศาสตร์ฯ วอนสถานศึกษาเปิด ให้ผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่า

อดีตคณบดีมนุษยศาสตร์ฯ วอนสถานศึกษาเปิดรั้ว ให้ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.โชว์วิสัยทัศน์

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ตลอดจนนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคมนั้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย เห็นว่าสถานศึกษาทุกระดับควรสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ หรือเสนอแนวนโยบายการบริหารจัดการให้กับบุคลากร
และนักเรียนนักศึกษา ทั้งผู้ที่มีสิทธิ และไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง ได้รับทราบแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการ เพราะบุคลากรดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในพลังร่วมที่สำคัญสำหรับการคัดสรรคนดีคนเก่งที่มีวิสัยทัศน์
และพร้อมที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนา และยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล

ผศ.ดร.รัฐพงศ์กล่าวต่อว่า เมื่อกล่าวถึงการเปิดรั้วสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์นั้น

เท่าที่ติดตามในอดีตที่ผ่านมา จะพบว่าสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนัก แต่สำหรับสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างดี

“ช่วงเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งคณบดี เมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในปี 2546 และ 2556 ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุคนได้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ และเปิดโอกาสให้บุคลากร และนักศึกษาหย่อนบัตร เพื่อเป็นการหยั่งเสียงความนิยมอีกด้วย ดังนั้น วันนี้ในฐานะที่สถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งในต้นทางของการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริมการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย ผู้บริหารสถาบันควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะประชาธิปไตยให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายใต้ขอบเขต และบริบทที่ดำเนินการได้” ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าว

การศึกษา

‘วัน’ ยินดีบัณฑิตใหม่ ‘กาโม่’ มธ. ปัดตอบอนาคตเส้นทางการเมือง

‘วัน’ ยินดี ‘กาโม่’ บัณฑิตใหม่ มธ. ปัดตอบอนาคตเส้นทางกา […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ตรีนุช’ ตามงาน อาชีวะกำชับการผลิตกำลังคนให้ทันสมัย

‘ตรีนุช’ ตามงานปฏิรูปการอาชีวะกำชับผลิตกำลังคนทันสมัย เ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

จบยุคโควิดเศรษฐกิจพัง บัณฑิต จบใหม่ป้ายแดง หวั่นเรื่องอนาคต

บัณฑิต มธ.ป้ายแดง หวั่นอนาคต จบยุคโควิดเศรษฐกิจพัง หวัง […]

อ่านต่อ ...