“บิ๊กตู่” ย้ำพร้อมหนุน Soft Power ต่อยอดท่องเที่ยว

politics

“บิ๊กตู่” ย้ำพร้อมหนุน Soft Power ต่อยอดท่องเที่ยว ชาวบ้านยังตะโกนบอกให้ “ลุงตู่สู้ๆ”

นายกฯ ชื่นชม จ.พัทลุง สืบสานอนุรักษ์โนรา จนขึ้นเป็นมรดกโลก ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุน Soft Power ต่อยอดสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ชาวบ้านมารอรับยังตะโกน “รักนายกฯ” และ “ลุงตู่สู้ๆ”

วันที่ 25 เม.ย. 2565 เมื่อเวลา 17.15 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) อ.เมือง จ.พัทลุง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงโนรา “สืบสานศิลป์แผ่นดินโนรา มรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP จังหวัดพัทลุง ซึ่งในระหว่างเดินชมนิทรรศการมีกลุ่มประชาชนชาวพัทลุงมาต้อนรับ มอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี พร้อมส่งเสียง “ลุงตู่สู้ๆ” “รักนายกฯ ลุงตู่”

 “บิ๊กตู่” ย้ำพร้อมหนุน Soft Power ต่อยอดท่องเที่ยว
จากนั้น นายกรัฐมนตรีถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนชมการแสดงชุด “กำเนิดมโนราห์” โดยนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ก่อนเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงโนราฯ โดยกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมาพบปะกับประชาชนจังหวัดพัทลุง พร้อมแสดงความยินดีที่ “โนรา” หรือ “มโนราห์” (Nora) ศาสตร์การรำของไทย ศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องชาวใต้ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและกำหนดนโยบายการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการนำเสนอด้าน Soft Power ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรและของดีเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องอาหาร ธรรมชาติ กีฬา และเรื่องสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมชื่นชมจังหวัดพัทลุงที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสืบสานอนุรักษ์โนรา โดยหวังเป็นว่าการขึ้นทะเบียนโนรา จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคใต้ต่อไป

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และขอให้การสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ได้สืบทอดต่อถึงคนรุ่นหลัง โดยมีชาวบ้านที่มารอต้อนรับขอถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมาก ก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 18.50 น.

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th


ติดตามข่าวสารได้ที่ have-a-look.net