ผู้บริหาร มข.แจงยิบปมอาจารย์ร้อง กมธ.ศึกษาฯ กล่าวหาทุจริต

ผู้บริหาร มข.แจงยิบปมอาจารย์ร้อง กมธ.ศึกษาฯ กล่าวหาทุจริตโครงการวิจัยสเปรย์ Andrographolide Nano-emulsion ยันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหา’ลัยกับบริษัทเอกชน

จากกรณีที่ ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
รวมถึง ให้สัมภาษณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน โดยกล่าวอ้างว่าเป็นผู้คิดค้น และผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ทั้งกล่าวหาผู้บริหารว่าประพฤติ มิชอบนั้น

อ่านรายละเอียด อาจารย์ มข.หอบเอกสาร ร้อง กมธ.ปราบโกงวุฒิสภา สอบทุจริตผู้บริหารมหา’ลัย

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข.เปิดเผยว่า การร้องเรียนกล่าวหาผู้บริหาร มข.และการให้สัมภาษณ์ รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบุคคลดังกล่าว ไม่มีมูลความจริง
ทั้งยังยืนยันว่าผู้บริหาร มข.ได้ดำเนินงานโครงการ Start up ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ มข.ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562

“การคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Andrographolide Nano-emulsion ชนิดสเปรย์พ่นปาก เกิดจากนโยบาย มข.ที่ต้องการสร้างโครงการ Start up ให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัย Business Model
และความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการของภาคเอกชนร่วมกับองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย โดยโครงการ Start up นี้ มข.ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด
ในการจัดจ้างจัดหานักวิจัย และเงินทุนเพื่อใช้ในงานคิดค้น ทดลองสูตร และพัฒนาสูตร รวมทั้ง ในด้านการตลาด เพื่อให้เกิดเป็น Business Model” ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าว

ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยหน้าที่ คำสั่ง การจ้าง การควบคุมดูแล และใช้ทรัพยากรของ มข.และมิส ลิลลี่

จึงเป็นสิทธิร่วมกันของ มข.และบริษัท ตามระเบียบ มข.ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562 ข้อ 6 และข้อ 7 เท่านั้น ดังนั้น อาจารย์ผู้ร้องซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างในโครงการ Start up
และบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา และกำกับดูแลของ มข.ไม่มีสิทธินำสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร การที่อาจารย์ผู้ร้องนำสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร (เลขที่ 2103003314)
ทำให้ มข.และบริษัท ภายใต้โครงการ Start up ได้รับความเสียหาย ซึ่งโครงการ Start up กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับอาจารย์ผู้ร้อง และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

“นอกจากนี้ สูตร Andrographolide Nano-emulsion ยังได้พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการ Start up ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัยของ มข.กับคณะทำงานของมิส ลิลลี่ ที่ประกอบด้วยทีมนักวิจัย
และทีมงานที่ปรึกษา มากกว่า 10 คน โดยอาจารย์ผู้ร้องเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่ปรึกษา ไม่ใช่นักวิจัยของโครงการ Start up และไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมาย มข.และมิส ลิลลี่ ยืนยันว่าโครงการ Start up
ไม่เคยมีข้อตกลงใดๆ ทั้งเรื่องหุ้นส่วน และการให้สิทธิในสูตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำงานภายใต้โครงการ Start up กับอาจารย์ผู้ร้อง ทั้งยังไม่เคยแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้อาจารย์ผู้ร้องเป็นหัวหน้าโครงการตามที่อาจารย์ผู้ร้องกล่าวอ้าง” ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าว

ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวต่อว่า สูตร Andrographolide Nano-emulsion ที่ใช้ผลิตเป็นสเปรย์พ่นปาก เป็นสูตรที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรม

มีการพัฒนาสูตร สัดส่วนองค์ประกอบ และได้สร้างเครื่องจักรเฉพาะทางในการผลิตสารให้มีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร ที่เหมาะกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งยังมีการตรวจสอบในด้านความคงตัว และการประเมินอายุการเก็บรักษา โดยกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทำโดยโครงการ Start up ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ร้องพ้นจากการเป็นที่ปรึกษาไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนั้น อาจารย์ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งสิ้น

“สาเหตุการเลิกจ้างอาจารย์ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในทีมที่ปรึกษาในระยะเริ่มต้นของโครงการ Start up เกิดขึ้นจากปัญหาขัดแย้ง เนื่องจากอาจารย์ผู้ร้องต้องการนำสูตรของโครงการ Start up ไปจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และอ้างใช้ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งขัดแย้งกับโครงการ Start up จึงเป็นเหตุให้บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด เลิกจ้างอาจารย์ผู้ร้อง และโครงการ Start up เห็นควรให้อาจารย์ผู้ร้องยุติบทบาทในโครงการ Start up” ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าว

ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวว่า ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้ร้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ของผู้บริหาร มข.จึงไม่มีมูลความจริง และ มข.พร้อมนำหลักฐานเกี่ยวกับการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้างให้แก่อาจารย์ผู้ร้อง และหลักฐานที่อาจารย์ผู้ร้องทำงานภายใต้โครงการ Start up ของ มข.และบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานเท่านั้น เข้าชี้แจงตามกระบวนการสอบสวน เพื่อพิสูจน์ว่าการกล่าวหาผู้บริหาร มข.ว่าประพฤติมิชอบ ทำการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้ร้อง ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...