‘ตรีนุช’ย้ำให้ความสำคัญครู เผยสังคมเปลี่ยน ต้องพัฒนาแม่พิมพ์

‘ตรีนุช’ย้ำ ศธ.ให้ความสำคัญครู เผยโลก-สังคมเปลี่ยน ต้องเร่งพัฒนาแม่พิมพ์สอนเด็กให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่หอประชุมคุรสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ” จัดโดยสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. นายดิเรก พรสีมา ประธาน สคคท. พร้อมผู้นำองค์กรเครือข่ายกว่า 30 องค์กร เข้าร่วม ว่า
ตนเชื่อว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างชาติและรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ปัจจุบันโลกและบริบทของสังคมก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังนั้นการขับเคลื่อนการศึกษาจึงมีความท้าทาย ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ทำให้เราต้องผลักดันและปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์การเรียนรู้ที่มีข้อจำกัดต่างๆ อย่างไร

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนจะนำข้อเสนอขององค์กรครู ไปดูรายละเอียดว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้ดำเนินการผลักดันมาแล้วบ้าง เช่นการ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู การผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และจากที่ตนหารือกับนายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. วิสามัญฯ ก็เห็นตรงกันว่าจะต้องเร่งผลักดันให้เสร็จและเสนอในทันสมัยประชุมสภาในเดือนพฤษภาคมต่อไป โดยจะปรับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพการศึกษาในปัจจุบัน

“ส่วนคุณภาพการศึกษา เมื่อโลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ที่มีอยู่กว่า 600,000 คน ต้องปรับตัว ซึ่งศธ.ให้ความสำคัญพยายามที่จะพัฒนาครูเช่น การสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้เท่าทีนศตวรรษที่ 21 เป็นต้น รวมทั้งการสร้างโรงเรียนคุณภาพที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กให้โรงเรียนต่างๆมาเรียนร่วมกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะตามเด็กที่หลุดจากระบบเข้ามาสู่ระบบการศึกษา ให้ทันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ซึ่งศธ.อยู่ระหว่างดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพาน้องกลับเข้าเรียนให้ได้มากที่สุด”น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญอย่างมาก

ถ้าครูยังมีความทุกข์ใจ กังวลใจเรื่องภาระหนี้สินอยู่อาจจะมีความยากลำบากให้การสอน ศธ.มุ่งขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ เช่น ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลดดอกเบี้ยให้ครู พร้อมกับจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด และสถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

ด้านนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย่วาการ ศธ. กล่าวว่า ความคืบหน้าการผลักดันร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้นั้น ขณะนี้ทุกมาตราผ่านการอภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว แต่ยังไม่มีการลงมติ เพราะยังต้องฟังเสียงประชาชนอีก ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….ลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากเครือข่ายและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาได้ฟังเสียงจากภาคใต้ไปแล้ว และกำลังจะไปฟังความเห็นจากภาคเหนือในราวต้นเดือนพฤษภาคม จากนั้นจะไปภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป โดยคณะกรรมาธิการฯจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ด้านนายดิเรก กล่าวว่า สคคท.และเครือข่ายองค์กรครู ยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.​เร่งผลักดัน 3 เรื่อง คือ 1.เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้เสร็จโดยเร็ว โดยขอให้แก้ไขกฎหมายให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีอำนาจในการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานวิชาการของตน 2.เร่งพัฒนาครูทั้งรัฐและเอกชน ที่มีอยู่กว่า 600,000 คน ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ3. ดูแลขวัญกำลังใจให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงทุ่มเทจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...