เด็กเฮ! ทปอ. ให้คะแนนฟรี จากข้อสอบ ไม่สมบูรณ์ เหตุทำ ‘X’ หาย

เด็กเฮ! ทปอ. ให้คะแนนฟรี หลังโดนติง ข้อสอบ PAT3 ไม่สมบูรณ์ เหตุทำ ‘X’ หาย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยแพร่ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก mytcas.com ออก ประกาศ TCAS65 เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์

ด้วยการจัดทำข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 ในขั้นตอนของการดำเนินการผลิต Template มีการปรับขนาดของตัวอักษรบางตัว เพื่อความชัดเจน
แต่เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการแก้ข้อสอบข้อ 41 ซึ่งในโจทย์คำถามต้องมีอักษร “x” ทำให้อักษรดังกล่าวขาดหายไป แม้จะมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน แต่ถือได้ว่า
ข้อสอบขาดความสมบูรณ์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดผล และอาจจะทำให้มีความไม่เสมอภาคเกี่ยวกับโอกาสในการตอบข้อสอบข้อนี้ได้ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องยกคะแนนข้อสอบดังกล่าวนี้
ให้กับผู้สอบทุกคนทั้ง ผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 1 คือ ข้อ 41 และผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 2 คือ ข้อ 40

สำหรับวิชาฟิสิกส์ ชุดที่ 1 ข้อ 1 และชุดที่ 2 ข้อ 5 ตามที่ได้มีการทักท้วงอย่างเป็นทางการมายัง ทปอ. คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ ได้มีมติให้ ตัวเลือกที่ 4 คือ 58.4 และตัวเลือก 3 คือ 58 เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งสองตัวเลือก

ในส่วนของวิชาอื่น ๆ เช่นวิชาสังคม วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลให้เปลี่ยนแปลงเฉลยข้อสอบ

ทปอ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ทักท้วงอย่างสร้างสรรค์ มายัง ทปอ.​ เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นธรรมมากที่สุดกับผู้เข้าสอบทุกคน

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...