สอศ. ดีเดย์เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฯ 76 แห่ง ช่วย ปชช.ช่วงสงกรานต์

สอศ. ดีเดย์เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฯ 76 แห่ง ช่วย ปชช.ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน”
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฯ ให้บริการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 76 จังหวัด 76 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศจังหวัดละ 1 จุด
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) โดยศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน จะให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยประเมินสถานการณ์และการซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่รถมีปัญหา และเป็นจุดพักรถ
สำหรับประชาชนระหว่างการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือการท่องเที่ยว โดยให้บริการฟรี จากทีมครู นักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ คอยให้บริการ ณ จุดบริการ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ซึ่งการให้บริการของนักเรียน นักศึกษา ครั้งนี้ ถือเป็นห้องเรียนจริงเป็นการเรียนการสอน แบบ on site จริงๆ

ที่ช่วยฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในการปฏิบัติจริง รวมถึงเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังจิตอาสา และสร้างทักษะการใช้ชีวิต การทำงานเป็นทีม และประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้ สอศ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรสถานศึกษาที่ให้บริการ และประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยจัดจุดตรวจเช็ก คัดกรอง การเว้นระยะห่าง และงดการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ควบคู่กับการให้บริการทุกแห่ง โดยในศูนย์แต่ละแห่ง จะมี 1. อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ 2. หน้ากากอนามัยสำหรับสวมใส่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด 3. อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ 70% หรือสบู่ สำหรับล้างมือ โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านที่เข้าใช้บริการ
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเพื่อเข้ารับบริการ

“ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน นอกจากจะมีจุดบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์แล้ว แต่ละแห่งจัดให้มีจุดพักคน เพื่อให้เป็นที่พักระหว่างการขับขี่เมื่อยล้า หรือง่วง ก็สามารถแวะมาพัก
สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง, สถานที่พัก-โรงแรม, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหาร เป็นต้น ตรวจสอบที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 ทั้ง 76 แห่ง
ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวบงกช อุดทัง โทร. 080 549 3623 และนายวิศรุต กองลี โทร. 060 818 8961” นายสุเทพ กล่าว

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...