สถาบันโพธิคยาฯ มุ่งวิจัย ‘ความเชื่อพญานาค’ ดันขึ้นมรดกโลก

สถาบันโพธิคยาฯ มุ่งสานงานวิจัย ‘ความเชื่อพญานาค’ ตั้งเป้าดันขึ้นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำ งานวิจัยเรื่องอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่ม แม่น้ำโขง

โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิวีระภุชงค์ และสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เป็นวันที่ 2 เพื่อสรุปเก็บข้อมูลงานวิจัยให้เสร็จเรียบร้อย และจะประกาศให้ประชาชนทราบการงานวิจัยได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วและจะประกาศในเดือน ก.ค.-ส.ค.ที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

และในปีหน้าทางสถาบันโพธิคยาจะจัดธรรมยาตรา 7 แผ่นดิน จะมีประเทศที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นจาก 5 ประเทศ คือจีนและอินเดีย

นำโดย พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะภาค 10”, พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ หัวหน้าโครงการงานวิจัย, พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ปอ.ส่วนงานบริหาร, นายอภัย จันทนจุลกะ อดีต รมว.กระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษาสถาบัน, นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการฯ, นายเกษม มูลจันทร์ รองเลขาธิการฯ, นายสุรพล มณีพงษ์ รองเลขาธิการฯ, น.ส.อัจฉราวดี แมนชาติ ผู้ช่วย เลขาธิการฯ, น.ส.พารณี เจียรเกียรติ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และ น.ส.อันนา สุกสุกรี ผู้ข่วยเลขาธิการฯ

ด้าน พระเมธีวรญาณ ผู้อำนวยการวางแผนงานวิจัย กล่าวว่ามีการประชุมหารือในเรื่องนี้อีก

นอกจากนี้มี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ในเรื่องการท่องเที่ยว ผมว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก็มีความสำคัญ ในเรื่องนี้ทางจังหวัดก็จะรับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนานี้ไว้

ด้าน นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มีต้นทุนในการท่องเที่ยวจำนวนมากมหาศาล ทะเล ภูเขาแล มีเรื่องเล่าเป็นตำนาน ที่คนกระบี่เล่ากันต่อๆ กันมา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพญานาค คิดตรงกันในเรื่องการนำพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกัน ถ้าเป็นการเชื่อมโยงเรื่องพญานาค เป็นเรื่องที่ดีมาก เรื่องแลนด์มาร์กเป็นเรื่องที่ดีที่คนจะเดินทางมาจังหวัดกระบี่ ผมสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องนี้

นายสุภชัย วีระภุชงค์ กล่าวว่า ทางสถาบันโพธิคยาอยากจะทำการวิจัยเรื่องความเชื่อ 5 แผ่นดินพุทธ ในเรื่องของพญานาค ซึ่งจะมีปัญหาในแง่ของความเป็นชาติมากในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นทะเบียนโขน ก็จะเจอการไม่เห็นด้วย ถ้าจะให้พี่น้องชาวพุทธอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้

ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้โมเดลนี้ อาจจะได้ไปประสานผู้นำประเทศต่างๆ ในลุ่มน้ำโขง ที่ สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม และคณะวิจัยของเราลงทำงาน ซึ่งต้องการในภาพใหญ่ก็คือขึ้นมรดกโลกร่วมกันในความเชื่อเรื่องพญานาค ซึ่งต้องมีรูปธรรมให้เห็นเกิดเป็นจริง และถ้าได้ทำงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วจะประกาศในเดือน ก.ค.-ส.ค.ที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และในปีหน้าทางสถาบันโพธิคยาจะจัดธรรมยาตรา 7 แผ่นดิน จะมีประเทศที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นจาก 5 ประเทศ คือจีนและอินเดีย

ด้าน นายณัทธีร์ ศรีดี รอง ผอ.แผนงานวิจัยฯกล่าวว่าการที่เราจะใช้งานวิจัยเรื่องพญานาคอันนี้แล้วผลักดันไปสู่เป้าหมายที่เราได้วางไว้ในระดับสูงก็คือความเป็นมรดกโลก มันมีผลกระทบในการดำเนินการชีวิตอย่างชัดเจนมาก ในวันนี้มีประเด็นเพิ่มขึ้นมากก็คือเชิงเศรษฐกิจ ในด้านการท่องเที่ยว และถ้าหากได้พบประเด็นที่มีความสำคัญเพิ่มเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีก ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติจะอยู่ในกรอบของการดำเนินชีวิต ความรัก โยนิโสมนสิการ จะสรุปในประเด็นตรงนั้น

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ สู่นักธุรกิจดิจิทัล

ว.บริหารธุรกิจฯ ผุดหลักสูตรสื่อสังคมออนไลน์ อัพสกิลผู้ค […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

แนะพาเด็กกลับมาเรียน เด็กไม่อยากเรียน เหตุยากจนเฉียบพลัน

ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกล […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหาฯ แย้งดึงคนนอก เพื่อเฟ้นอธิการบดี

แย้งดึงคนนอก 2 ใน 3 เฟ้นอธิการบดี ทปอ.ค้านใช้เกณฑ์สรรหา […]

อ่านต่อ ...