กบง. ยอมตรึง ’ก๊าซหุงต้ม’ 2 เดือน 318 บาท/ถัง สิ้นสุด 31 มี.ค. 65

ตรึงราคาLPG,NGV

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวนของ ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 อยู่ที่ 682.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ 412 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ และภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาและดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือดร้อนในเรื่องก๊าซ LPG ทางที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานกับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป

และยังได้ขอความร่วมมือกับทาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

นายกุลิศ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้อยู่ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม

ตรึงราคา LPG,NGV

และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้อยู่ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

economy
เศรษฐกิจ

ราชาเงินผ่อน ของแพง ค่าแรงถูก แรงงานกระอัก มีเท่าไรจ่ายหนี้

ราชาเงินผ่อน ของแพง ค่าแรงถูก แรงงานกระอัก มีเท่าไรจ่าย […]

อ่านต่อ ...
economy
เศรษฐกิจ

แจงลั่น เงินกู้ญี่ปุ่นไม่ได้กู้เพิ่ม นายกฯร่ายยาวเปิดประเทศ

แจงลั่น เงินกู้ญี่ปุ่นไม่ได้กู้เพิ่ม นายกฯร่ายยาวเปิดปร […]

อ่านต่อ ...
economy
เศรษฐกิจ

ถอดรหัสเศรษฐกิจยุคราคาดีเซลขยับขึ้น ค่าครองชีพคนไทยพุ่ง

ถอดรหัสเศรษฐกิจยุคราคาดีเซลขยับขึ้น ค่าครองชีพคนไทยพุ่ง […]

อ่านต่อ ...