‘ตรีนุช’ วางแผนช่วยเหลือ ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา

‘ตรีนุช’ จี้ทุกหน่วยงานวางแผนช่วยเหลือเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากที่กองทุนเพื่อความเสอมภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่ามีเด็กทั่วประเทศหลุดจากระบบการศึกษาประมาณ 500,000 คนนั้น เป็นการคาดคะเนของ กสศ. แต่ตัวเลขเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประมาณ 40,000 คน

ซึ่งข้อมูลนี้ สพฐ.ได้มาจากการข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และขณะนี้ สพฐ.ทำการค้นหาและดึงเด็กบางส่วนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้ว ทั้งนี้ตนมอบหมายให้โรงเรียนทุกแห่งไปดำเนินการปักหมุดค้นหาเด็กต่อไป ว่าเด็กแต่ละคนที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่พื้นที่ไหน มีปัญหาอะไร จะดึงกลับเข้าระบบอย่างไร ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ จะสามารถปักหมุดค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาได้ครบ 100%

“น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบนโยบายว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ทุกหน่วยงานควรมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาด้วย ซึ่งสาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษามีหลายสาเหตุ เช่น ย้ายตามผู้ปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาสพฐ.ได้ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการสอนอาชีพเสริมให้กับเด็กเหล่านี้”นายอัมพร กล่าว

ด้านนายนิยม ไผ่โสภา อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ (สพม. 1 กทม.) กล่าวว่า

โรงเรียนในสังกัด สพม.1 กทม.อยู่ระหว่างตรวจสอบตัวตนของนักเรียนว่าเข้าเรียนตามปกติ หรือย้ายกลับภูมิลำเนาตามผู้ปกครอง และหลุดจากระบบการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หรือไม่ พร้อมกับตรวจสอบว่าเด็กหลุดจากระบบการศึกษาจริงๆ มีจำนวนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม ถ้าครูพบนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาไป ทางสพม. 1 กทม. มีนโยบายให้ครูพยายามนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้ โดยการสื่อสารกับผู้ปกครองว่ามีปัญหาอะไรบ้าง สามารถช่วยเหลือและอำนวยความดวกให้กับเด็กได้อย่างไร เช่น หากเด็กขาดอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนจะให้ยืม หรือร่วมระดมทัพยากรจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียน เพิ่งดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นต้น

การศึกษา

‘ตรีนุช’ สุ่มตรวจ โรงเรียนชลบุรี เล็งต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา

‘ตรีนุช’ สุ่มตรวจ ร.ร.ชลบุรี พบโจทย์ใหญ่ เล็งยกระดับคุณ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าปั้นเด็กสายวิทย์ยาศาสตร์ หลังครม.หนุน

‘คุณหญิงกัลยา’ เดินหน้าปั้นเด็กวิทย์ฯ หลังครม.หนุน พร้อ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ตรีนุช’ ถกฑูต ถึงการวางแผน เพื่อดึงเด็กอาชีวะฝึกงานที่ฝรั่งเศส

‘ตรีนุช’ ถกฑูตวางแผนดึงเด็กอาชีวะฝึกงานฝรั่งเศส เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...