เตือนควรเลือกให้ดีก่อนซื้อ มีการตรวจพบ DNA หมูในเนื้อวัวสด

ความทันสมัยของโลก และวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

จนถึงอาหารการกิน หากนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทางที่ดีก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆได้ ในทางกลับกันหากนำเทคโนโลยีและความรู้มาใช้ในทางที่ผิดก็อาจส่งผลเสียได้

ตัวอย่างที่ใกล้ตัวคือ การเอาเนื้อหมูมาผสมเนื้อวัว หรือเอาเนื้อหมูมาหมักเลือดวัวแล้ววางขายเป็นเนื้อวัวเพื่อให้มีกำไรสูงขึ้น แต่หารู้ไม่ว่าการกระทำแบบนั้นมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 หมวด 4 เพราะเป็นการขายอาหารปลอม มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปัญหานี้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วไปโดยเฉพาะชาวมุสลิม เพราะเนื้อวัวสด เนื้อวัวแช่แข็งนอกจากจะมีขายตามเขียงในตลาดสดและรถเร่แล้ว ยังมีการขายออนไลน์กระจายไปทั่วในวงกว้าง

การตรวจพิสูจน์ DNA ในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเนื้อวัวปลอมหรือไม่ นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ วันนี้ สถาบันอาหารได้ทำการสุ่มตัวอย่างเนื้อวัวสดจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้า ในเขตกรุงเทพฯ และนครปฐม เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่ามี DNA ของหมูปะปนอยู่ด้วยหรือไม่ ผลวิเคราะห์ไม่พบ DNA หมูในเนื้อวัวสดทุกตัวอย่าง แสดงว่าทั้ง 5 ตัวอย่างเป็นเนื้อวัวแท้ๆ

วิธีสังเกตง่ายๆ ว่าเป็นเนื้อวัวแท้หรือเนื้อวัวปลอม ให้สังเกตว่าเนื้อจะมีสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยาบ เมื่อใช้นิ้วกดดูที่เนื้อวัว จะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม

ที่สำคัญควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ หรือมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ (สังเกตตราประทับบนหนังสัตว์ที่ชำแหละ) หรือจากร้านที่มีใบรับรองฮาลาล เพื่อให้มั่นใจว่าซื้อเนื้อวัวแล้วได้เนื้อวัวแท้ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหมูปลอมแปลง.

อาหาร

พบเชื้อก่อโรคในผลไม้ตัดแต่ง เสี่ยงอาหารเป็นพิษ โปรดระวัง

ผลไม้ แหล่งที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิด ถ้าทานผ […]

อ่านต่อ ...
อาหาร

พริกป่นที่ใช้ในทุกวัน พบสารแอฟลาทอกซินอันตรายหรือไม่

พริก เป็นพืชที่คนไทยคุ้นเคย เนื่องจากนิยมใช้เป็นส่วนประ […]

อ่านต่อ ...
อาหาร

ไนเตรตและไนไตรต์ในกุนเชียง ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะ

กุนเชียง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ได้จากการนำเนื้อหม […]

อ่านต่อ ...