ครม. อนุมัติเงิน 3.2 พันล้าน พัฒนา ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯใหม่

ครม. อนุมัติเงิน 3.2 พันล้าน พัฒนา ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ใหม่ 6 แห่ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง ตามที่ ศธ.เสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 9
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 15
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

ทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 18 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่ 12 แห่ง

“โดยเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2569 จำนวน 3,275,958 บาท โดย พล.อ.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่แต่ละปีประเทศมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงเพิ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อสอดรับกับความต้องการของประเทศ เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่อไป คาดว่าจะเริ่มรับสมัครนักเรียน ปี 2565 และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอน ในปี 2566” น.ส.ตรีนุช กล่าว

การศึกษา

‘ตรีนุช’ เร่งทำเกณฑ์เปิดเทอม ศธ.เผย น.ร.ฉีดวัคซีนแล้ว 1.2 ล้าน

ศธ.เผย น.ร.ฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 1.2 ล้าน ‘ตรีนุช’ เร่งทำเ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ล่าสุด อว.แจงตัวเลขจ่าย 2 พันช่วยโควิดเด็กสาธิตครบแล้ว

อว.แจงตัวเลขจ่าย 2 พันช่วยโควิดเด็กสาธิตครบแล้ว เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

เปิดเรียน 1 พ.ย. ต้องได้รับอนุญาตจาก กก.โรคติดต่อจังหวัด

ศธ.เผยเปิดเรียน On Site 1 พ.ย. ต้องได้รับอนุญาตจาก กก.โ […]

อ่านต่อ ...