ไม่ต้องปิดทั้ง ร.ร ศธ.ร่วมกรมอนามัยมีแผนเปิดเรียน ถ้าเด็กติดโควิด

ศธ.ร่วมกรมอนามัย จัดแผนเผชิญเหตุหากเปิดเรียนปกติ พบเด็กติดโควิด ไม่ต้องปิดทั้ง ร.ร

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ.กล่าวว่า ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปีบริบรูณ์ และการเปิดเรียน On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น ขณะนี้หลายฝ่ายกังวัลว่า แม้นักเรียนจะได้รับวัคซีน และได้เปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานศึกษาแล้ว

หากพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จะมีแผนรับมืออย่างไรนั้น ทาง ศธ.ได้วางแผนเผชิญเหตุร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยแต่ละโรงเรียนจะมีผู้พิทักษ์อนามัยประจำอยู่ หากพบนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ต้องไปดูว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นไหน ปิดห้องเรียนเพื่อฆ่าเชื้อเป็นเวลา 3 วัน และให้กลุ่มที่เสี่ยงสูงทำการตรวจทันที ว่าติดเชื้อหรือไม่ และให้กักตัวต่อไปในบ้าน หรือสถานที่กัดตัวในชุมชนต่อไป

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีเสี่ยงมาก ให้มาเรียนในโรงเรียนได้ แต่ต้องเคร่งมาตรการป้องกันเชื้ออย่างสูงสุด ดังนั้น แม้จะพบนักเรียนติดเชื้อ ก็จะไม่ปิดทั้งโรงเรียน แต่จะให้นักเรียนหยุดเป็นรายกรณี หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง หรือติดเชื้อ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องบันทึกการเดินทางในแต่ละวันด้วย

“ส่วนข้อกังวลว่าวัคซีนไฟเซอร์อาจจะหลุดไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เด็กและเยาวชนนั้น ดิฉันไม่กังวลส่วนนี้ เพราะการฉีดวัคซีนให้เด็ก จะเป็นการฉีดตามเลขบัตรประชาชน โดยดูตามอายุของนักเรียน และใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฉีดวัคซีน ดังนั้น เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ และคาดว่าจะไม่มีการสอดแทรกรายชื่อเกิดขึ้น อีกทั้ง ครั้งนี้วัคซีนไฟเซอร์เข้าประเทศมาจำนวนมาก ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะได้รับการฉีดแน่นอน เพราะเป็นสิทธิที่นักเรียนควรจะได้รับ เพียงแต่จะได้รับการฉีดก่อนหลังเท่านั้น” นางเกศทิพย์ กล่าว

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทราบว่าแต่ละจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ มาวางแผนจัดการวัคซีน จัดสถานที่ในการฉีดวัคซีน และเตรียมโรงพยาบาลเพื่อรองรับ หากเด็กแพ้วัคซีน เป็นต้น โดยภายในสัปดาห์หน้า ศธ.จะเผยแพร่วิดีโอสร้างความเข้าใจ สร้างความรู้ แก่ผู้ปกครองเรื่องการฉีดวัคซีน

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ตรงประเด็น และถูกต้อง ในสัปดาห์หน้าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) จะจัดรายการผ่าน Obec Channel พบกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ เช่น นายกสภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และประธานชมรมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นตัวแทนประชาชนถามคำถาม และ ศธ.จะชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง

การศึกษา

‘ตรีนุช’ เร่งทำเกณฑ์เปิดเทอม ศธ.เผย น.ร.ฉีดวัคซีนแล้ว 1.2 ล้าน

ศธ.เผย น.ร.ฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 1.2 ล้าน ‘ตรีนุช’ เร่งทำเ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

ล่าสุด อว.แจงตัวเลขจ่าย 2 พันช่วยโควิดเด็กสาธิตครบแล้ว

อว.แจงตัวเลขจ่าย 2 พันช่วยโควิดเด็กสาธิตครบแล้ว เมื่อวั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

เปิดเรียน 1 พ.ย. ต้องได้รับอนุญาตจาก กก.โรคติดต่อจังหวัด

ศธ.เผยเปิดเรียน On Site 1 พ.ย. ต้องได้รับอนุญาตจาก กก.โ […]

อ่านต่อ ...