อว.เบิกจ่ายเงินลดค่าเทอมแล้วกว่า 123 มหา’ลัย วงเงิน 6.3พันล้าน

อว.เบิกจ่ายเงินลดค่าเทอมแล้ว 123 มหา’ลัย วงเงินกว่า 6.3พันล้าน พร้อมจัดสรรเงินเยียวยาช่วยนักเรียนร.ร.สาธิต

เมื่อวันที่ 13 กันายน นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้ อว. ดำเนินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

โดยอนุมัติเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ อว. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ให้แก่นิสิตนักศึกษาในส่วนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดไปแล้ว จำนวน 123 แห่ง จากทั้งหมด 167 แห่ง

เป็นจำนวนเงินกว่า 6,300 ล้านบาท ขณะที่อีก 44 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม และจะจัดส่งมายัง อว. โดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่ง อว.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนต่อไป

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่ง อว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ขณะนี้ อว. ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียนมายัง อว. เพื่อรับงบประมาณช่วยเหลือแล้ว โดย อว.พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อโอนให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเร็วที่สุด

การศึกษา

ไม่ต้องปิดทั้ง ร.ร ศธ.ร่วมกรมอนามัยมีแผนเปิดเรียน ถ้าเด็กติดโควิด

ศธ.ร่วมกรมอนามัย จัดแผนเผชิญเหตุหากเปิดเรียนปกติ พบเด็ก […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก-กรรมการสภา 9 มหา’ลัย 18 ก.ย. นี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก–กรรมการสภา 9 มหา’ลัย เมื่อวันที […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

โซลูชั่น ‘กระดานอัจฉริยะ’ เพื่อเสริมศักยภาพหลักสูตรออนไลน์

รายงาน : โซลูชั่น ‘กระดานอัจฉริยะ’ เสริมศักยภาพหลักสูตร […]

อ่านต่อ ...