หนุนครัวกลางชุมชน จ่อขยายผลปันกันอิ่ม ช่วยผู้รับผลกระทบโควิด

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว การช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้เข้าถึงอาหาร เป็นปัจจัยพื้นฐานการมีชีวิตรอดในภาวะวิกฤติ

สสส.ได้สานพลังมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา มุ่งสร้างสังคมสุขภาวะยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนเขตกรุงเทพฯ ริเริ่มนวัตกรรมแนวคิด “ครัวกลางชุมชนปันกันอิ่ม” จำนวน 5 แห่ง

ได้แก่

1.ชุมชนบุญร่มไทร เขตราชเทวี
2.ชุมชนพัฒนา กม.11 เขตจตุจักร
3.ชุมชนริมคลอง กม.11 เขตจตุจักร
4.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย
5.ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน

โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างอาหารพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ด้วยวิธีการเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาผลิตอาหารส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถือเป็นรูปแบบของการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจจากการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน สนับสนุนให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาและสร้างความสุขในการดำรงชีวิต ปลูกจิตสำนึกให้พร้อมกลับมาช่วยเหลือชุมชนในทุกวิกฤติ โดยตั้งเป้าขยายผลไปทั่วประเทศ

อาหาร

ยำหมูยอใส่ไควาเระ กับวัตถุดิบและ ผักปลอดสารจากรอบบ้าน

หลังจากที่ได้หมูยออุบลมา 1 แท่งใหญ่ ๆ พร้อมกับเพื่อนบ้า […]

อ่านต่อ ...
อาหาร

“สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม” ก็เสี่ยงเกิดโรคติดต่อได้ ไม่ใช่แค่สัตว์ป่า!

ผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งสมมติฐานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเกิดจาก […]

อ่านต่อ ...
อาหาร

แนะวิธีเลี่ยง “มะเร็งลำไส้” ระวังฟาสต์ฟู้ด ปิ้งย่าง เนื้อสัตว์แปรรูป

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนะวิธีเลี่ยง “มะเร็งลำไส้ใหญ่และไ […]

อ่านต่อ ...