ศฝช.มุกดาหาร เพาะกล้าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด 19”

การศึกษา

ผตร.ศธ. “ธฤติ” ตรวจติดตามการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด 19” ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
พร้อมส่งมอบให้สถานศึกษา กศน. ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด “เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี” และฝึกอาชีพช่วยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ให้ประชาชนเกิดทักษะอาชีพใหม่
ต่อยอดอาชีพเดิม สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายธฤติ ประสานสอน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผตร.ศธ.) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเพาะต้นกล้าฟ้าทะลายโจร
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด 19”

การศึกษา

โดยมีนางสาวสร้อย สกุลเด็น ผอ.ศฝช.มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายธฤติ ประสานสอน กล่าวว่า ศฝช.มุกดาหาร เป็นหน่วยงานสถานศึกษาของสังกัดสำนักงาน กศน.
ซึ่งนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
“ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” กำกับดูแลสำนักงาน กศน. โดยให้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศ
ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ขิง ข่า ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์อย่างสูงยิ่ง โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร
มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ หวัด ไอ ต่าง ๆ ที่สำคัญในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด 19
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ต้มดื่ม หรือทานเป็นลักษณะสมุนไพรที่ป้องกันได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ศฝช.มุกดาหาร มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พืชต่าง ๆ
จึงได้เพาะพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร แล้วมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัด กศน. ในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย
จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

การศึกษา

สิ่งที่สำคัญของการป้องกันโควิด คือ เราต้องป้องกันในส่วนที่เราป้องกันได้เองเป็นอย่างดี
คือ การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ถ้าหากมีพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรประจำบ้านไว้
ก็จะอุ่นใจขึ้นมาอีก ในการสร้างภูมิต้านทานโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ได้ด้วย
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร หรือเมล็ดพันธุ์กล้า รวมทั้งความรู้และวิธีการปลูกฟ้าทะลายโจรได้ที่
สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือ กศน.อำเภอ, กศน.ตำบล และที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ในส่วนของ ศฝช.ทั่วประเทศนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้เพาะพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร
โดยมีเป้าหมายเป็นล้านต้น โดยมีต้นแบบของการเพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคอีสาน
อยู่ที่ ศฝช.มุกดาหาร และสุรินทร์

เกษตร

นางสาวสร้อย สกุลเด็น ผอ.ศฝช.มุกดาหาร กล่าวว่า ในส่วนของ ศฝช.มุกดาหาร ได้รับนโยบายหาเพาะพันธุ์
กล้าฟ้าทะลายโจร จากที่มีอยู่ และจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี ได้มา 2,000 กล้า เมื่อมาเพาะได้ระยะหนึ่ง
ก็จะนำไปมอบให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนที่รับผิดชอบ เช่นที่จังหวัดอุบลราชธานี
มอบกล้าฟ้าทะลายโจรไป 500 ต้นกล้า พร้อมขมิ้นชัน ขิง ข่า กระชาย รวมทั้งหมด 700 ต้นกล้า
และที่จังหวัดมุกดาหาร มอบให้อำเภอชายแดน ฟ้าทะลายโจร 300 ต้นกล้า พร้อมขิง ข่า กระชาย และตะไคร้หอม

“ในส่วนของประชาชนทั่วไป ศฝช.มุกดาหาร พร้อมจะแจกจ่าย เพื่อเป็นพันธุ์ขยายต่อไปได้ ส่วนฟ้าทะลายโจรที่เป็นเมล็ดจริงแล้ว
มันจะโตช้ามาก แต่ถ้าตอนเป็นกิ่งไม่ค่อยออก ส่วนมากจะเป็นต้นกล้าจากเมล็ด คือปล่อยให้แตกไปตามธรรมชาติ
ฟ้าทะลายโจรชอบอากาศรำไร ส่วนขิง ข่า กระชายก็ทั่วไป” ผอ.ศฝช.มุกดาหาร กล่าว ทั้งนี้ ศฝช.มุกดาหาร
ได้ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร 4,600 ต้นกล้า, ขมิ้นชัน 1,000 ต้นกล้า, กระชายขาว 1,080 ต้นกล้า,
ตะไคร้หอม/แกง 500 ต้นกล้า, ขมิ้นขาว 1,000 ต้นกล้า, ขิง 100 ต้นกล้า, บอระเพ็ด 105 ต้นกล้า, ข่าเหลือง 100 ต้นกล้า
และได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด 19 ให้กับประชาชน ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร 1,050 ต้นกล้า,
กระชายขาว 120 ต้นกล้า, ตะไคร้หอม/แกง 60 ต้นกล้า, ขมิ้นชัน 115 ต้นกล้า , ขมิ้นขาว 115 ต้นกล้า,
โหระพา 60 ต้นกล้า, ข่า 90 ต้นกล้า, ขิง 55 ต้นกล้า (ข้อมูล วันที่ 25 มิ.ย. 2564)

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทำให้ประชาชนเกิดทักษะอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพเดิมที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 84 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 504 คน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 17 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย 340 คน
ทักษะชีวิต 5 โครงการ และพัฒนาสังคมชุมชน 5 โครงการ สำหรับการดำเนินงานหลักสูตรสู้ภัยโควิด 19 ประกอบด้วย
ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปลูกพืชผัก สมุนไพรสู่โควิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ปลูกผักสวนครัว น้ำกระชายต้านโควิด
การทำน้ำยาล้างจาน

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...