สพฐ.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการประชุมหารือ
และลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อเตรียมจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
รองรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

“สพฐ. มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
On-Site แต่ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online แทน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ศบค.
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สพฐ. ยังได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
โดยจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสนามที่มีความพร้อมความเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวอีกด้วย” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

การศึกษา

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...