สพฐ.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการประชุมหารือ
และลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อเตรียมจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
รองรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

“สพฐ. มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
On-Site แต่ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online แทน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ ศบค.
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ สพฐ. ยังได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม
โดยจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษในการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสนามที่มีความพร้อมความเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวอีกด้วย” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

การศึกษา

การศึกษา

บอร์ด ก.ค.ศ. มีมติบรรจุแต่งตั้ง ผอ.สพป. ทดแทนตำแหน่งว่าง

บอร์ด ก.ค.ศ. มีมติบรรจุแต่งตั้ง ผอ.สพป. 2 ราย ทดแทนตำแห […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

อว. หนุนอาจารย์ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

อว.ผนึกสมาคมมหา’ลัย-บพท.หนุนอาจารย์ขับเคลื่อนงานวิจัยพั […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

‘ศธ.’ เร่งเปลี่ยนการเรียนประวัติศาสตร์ ให้เด็ก เน้นสนุก ไม่ท่องจำ

‘ศธ.’ เร่งเปลี่ยนกระบวนการเรียนประวัติศาสตร์ ให้เด็กวิเ […]

อ่านต่อ ...