ศธ.เสนอเชียงรายและเพชรบุรี เป็นตัวแทนสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

การศึกษา

(25 มิถุนายน 2564) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก แจ้งว่า ประเทศไทยมีมติเสนอจังหวัดเชียงรายและเพชรบุรี
สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN)
ประจำปี พ.ศ.2564 โดยจังหวัดเชียงราย ได้รับการเสนอสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ (Design)
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี สมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (Gastronomy)

การศึกษา

ทั้งนี้ การเสนอทั้งสองเมือง ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก
อาทิ นโยบายและความมุ่งมั่นของเมือง การมีกลไกและการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
เมืองเป็นที่รู้จักของนานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งความพร้อมของการรับเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ
และสถาบันการศึกษาที่จะเชื่อมโยงในการสืบทอด เป็นต้น​​เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
(UNESCO Creative Cities Network-UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค
หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน
ระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น ใน 7 สาขา ได้แก่
1) หัตถกรรมพื้นบ้าน
2) การออกแบบ
3) ภาพยนตร์
4) อาหาร
5) วรรณกรรม
6) สื่อศิลปะ
และ 7) ดนตรี

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว จำนวน 246 เมือง
จากประเทศสมาชิก 80 ประเทศ สำหรับประเทศไทย มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 4 เมือง
ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
กระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่า ทั้งเพชรบุรี และเชียงราย ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้
มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันเมืองที่มีความพร้อมอื่น ๆ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยูเนสโกจะประกาศผลเมืองที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...