เสมา 1 ยินดีรับฟังข้อเรียกร้องนักเรียน

การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ ยินดีรับฟังกลุ่มนักเรียนผู้ต้องการแสดงออกถึงเสรีภาพความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน
ใช้มาตรการประนีประนอม พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ภายใต้การเคารพกฎหมาย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด

(18 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง
กรณีที่มีกลุ่มนักเรียนผู้ต้องการแสดงออกถึงเสรีภาพความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนประมาณ 20 คน
รวมตัวกันมาชุมนุมที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเรียกร้องในจุดยืน ให้สามารถแต่งกายและไว้ทรงผม
โดยไม่ระบุเพศสภาพ พร้อมทั้งมีการเทสี ฉีดสเปรย์ ลงบนตราเสมาธรรมจักร ที่ติดตั้งหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
และบุกเข้าไปในบริเวณสนามหญ้าในกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้ตนไม่ได้อยู่ที่กระทรวง เพราะมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ที่ได้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อได้รับทราบรายงานสถานการณ์ของเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการกำชับ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีตัวแทนในการรับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียนที่มาชุมนุม
อย่างประนีประนอม และกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนในวันนี้ ไม่ได้มีการประสานงานแจ้งมาก่อนล่วงหน้าแต่อย่างใด
กระทรวงเองไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด ถ้าการชุมนุมนั้นอยู่ภายใต้ความถูกต้อง อย่างเช่น
เหตุการณ์ที่ตัวแทนกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย มาแสดงเชิงสัญลักษณ์ โปรยกระดาษระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และเรียกร้องเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เมื่อวานนี้ (17 มิ.ย.)
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ เกิดขึ้น แต่เนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนในวันนี้ มีการบุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการ
ซึ่งไม่ใช่สถานที่สาธารณะ และยังเป็นเวลานอกราชการ พร้อมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่
จึงต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อย
โดยดิฉันได้สั่งการให้มีการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการกระทำรุนแรงใด ๆ
กับกลุ่มนักเรียนผู้มาชุมนุม “กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น
ของทุกคนในสังคม ขอให้การแสดงออกเป็นไปด้วยความสงบ และอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
รวมถึงยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภายใต้การเคารพกฎหมาย
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

how to lean
การศึกษา

how to lean เรียนรู้วิธีลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย

how to lean การบรรลุและรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไม่ได้เป […]

อ่านต่อ ...
C++
การศึกษา

C++ หลายขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ C++ ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และมีหลายขั […]

อ่านต่อ ...
How to hike
การศึกษา

How to hike เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อเดินป่าและตั้งแคมป์

How to hike การเดินป่าและการตั้งแคมป์ไม่ใช่แค่กิจกรรมเท […]

อ่านต่อ ...