“อัศนี บูรณุปกรณ์” นั่งนายกเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมประชุมสภา

นั่งนายก ทน.เชียงใหม่ นำ สท.18 ที่นั่ง “อัศนี บูรณุปกรณ์” เตรียมประชุมสภานัดแรก 2 มิ.ย.นี้

“อัศนี บูรณุปกรณ์” นั่งนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งนับคะแนนเสร็จเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าผลการเลือกตั้ง ดังนี้

  • อันดับ 1 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้ 19,198 คะแนน
  • อันดับ 2 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัครหมายเลข 3 ของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ได้ 16,713 คะแนน,
  • อันดับ 3 นายธีรวุฒิ แก้วฟอง ผู้สมัครหมายเลข 4 ของคณะก้าวหน้า ได้ 6,797 คะแนน
  • อันดับ 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 4,286 คะแนน
  • อันดับ 5 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 3,942 คะแนน
  • อันดับ 6 นายกฤษณะ พรมบึงรำ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 483 คะแนน
  • อันดับ 7 นายยงยุทธ ยงยศ ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้ 130 คะแนน

ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 24 ที่นั่งนั้น ผู้สมัครกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมชนะการเลือกตั้ง 18 ที่นั่ง ส่วนอีก 6 ที่นั่งเป็นของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่สำหรับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้

พบว่ามีจำนวน 58,126 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 97,004 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52 มีบัตรดี 51,549 บัตรเสีย 2,181 คิดเป็นร้อยละ 3.75 มีผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 4,396 ร้อยละ 7.56

ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554

จึงได้มีหนังสื่อด่วนเรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งแรก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ให้มีการประชุมปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด.

https://siamrath.co.th/n/248930

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...