มอบถุงยังชีพ เป็นขวัญกำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19

นายก อบต.พุคา นำคณะเยี่ยม มอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ครอบครัว ผู้มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสผู้ป่วยโควิด ในตำบลพุคา และเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองให้กับครอบครัว

ผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อนบ้าน และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน พร้อมช่วยเหลือดูแลกันด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นในยามทุกข์ยาก

องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี, นางอุทัยวรรณ มหาทรัพย์ , ร้อยตรีประสงค์ กระตุดนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา และ นายโรม ตลับนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา

พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุคา พร้อมด้วย อสม.ตำบลพุคา ได้เดินทางเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...