ผู้รับเหมา แจ้งเอาผิดนายก ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ทำถนน 45 ล้าน ไม่ได้เงิน ผู้รับเหมา แจ้งเอาผิดนายก อบจ.มุกดาหาร ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์ อายุ 40 ปี ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับ พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับพวก ในข้อหา ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติ หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใด หรือปฎิบัติหรือละเว้นปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1 – 0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง – บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทางยาว 5.70 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 30,220,000 บาท ( สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) เริ่มทำสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2564

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ. 1 -0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร – บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กม. ที่ 0+000 ถึง 2 + 200

ระยะทางยาว 2.200 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร เป็นจำนวนเงิน 11,330,048.07 บาท ( สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์ ) นับแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าว

บริษัทฯได้เข้าทำการก่อสร้างข้างต้นเรื่อยมาตลอดมา และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบ และสัญญาจ้างเฉพาะงานงวดที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 งวดที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2564 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ได้เสร็จสิ้นแล้ว

จนกระทั่งบัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ยังมิได้ดำเนินการชำระค่าจ้างทั้งหมดแก่ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด แต่อย่างใด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์ อายุ 40 ปี ผู้รับมอบอำนาจ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า มาแจ้งความร้องทุกข์กับทาง อบจ.มุกดาหาร เกี่ยวกับเรื่องปฎิบัติหน้าที่โดมิชอบ เนื่องจากได้ทำงานก่อสร้างไปแล้ว ยังไม่ได้เบิกเลย จนงานจะแล้วเสร็จงบประมาณทั้งประมาณ 30 ล้านกว่า รวม 2 โครงการประมาณ 45 ล้านกว่าบาท โครงการถนนลาดยางรีไซกิ้ง ( Recycling )

แต่ละโครงการมีสัญญา และมีแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ได้ทำตามแต่ละงวดโดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนแบ่งงวดที่ 4 แต่ตอนนี้ทั้ง 4 งวด ยังไม่ได้รับจาก อบจ. เลย โดยได้ทำหนังสือร้องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อจะให้สอบถามทาง อบจ.

ปรากฏเรื่องยังไม่มาถึง อบจ. ทาง อบจ.ก็ยังไม่ปฎิบัติอย่างใด

ตอนนี้เดือดร้อนไม่มีเงินที่จะมาทำงาน และไม่มีทุนที่จะดำเนินการโครงการต่อไปได้ ซึ่งผลเหล่านั้นก็จะตกไปเป็นของประชาชนที่สัญจรไปมา ถนนก็ยังอยู่ในขั้นปฎิบัติงาน ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ กลัวเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นที่สัญจรไปมา ที่อาศัยอยู่แถวนั้น โครงการดังกล่าวได้ทำตามขั้นตอนประมูลตามระบบ (e-bidding) ของการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการทุกระบบการ

นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ทางบริษัทได้งานมา 2 โครงการ โครงการที่ 1 ประมาณ 30 กว่าล้าน โครงการที่ 2 ประมาณ 15 ล้านบาท ขณะนี้โครงการ 2 โครงการ เดินทางมาจะจบแล้ว ทำงานจนงวดสุดท้ายแต่ยังเบิกเงินไม่ได้สักบาท ไม่ทราบสาเหตุ ได้ชี้แจงว่ากำลังหารือกันอยู่ ยังไม่เป็นรูปเป็นล่าง ก็เลยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร และอีกอย่างเงินประกันซอง

ซึ่งปกติแล้วเซ็นต์สัญญาเสร็จแล้ว ทางราชการทาง อบจ. ต้องคืนค้ำประกันซองให้กับบริษัท ซึ่งบัดนี้ก็ยังไม่คืนเงินค้ำประกันซอง ล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้ว ทางบริษัทก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปแล้ว ก็ยังไม่ได้คำตอบ

ด้าน ดาบตำรวจ พร้อมพงษ์ มาพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเม้น จำกัด ได้ร้องเรียนว่า อบจ.จังหวัดมุกดาหาร ไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญา

และไม่คืนเงินประกันโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1 – 0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง – บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ระยะทางยาว 5.70 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 30,220,000 บาท ( สามสิบล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน )

เริ่มทำสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทางกรรมการได้ตรวจรับแล้ว เมื่อทางจังหวัดได้รับหนังสือได้เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ทำหนังสือแจ้ง อบจ.แล้ว เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ได้ตรวจสองดังนี้

คือการจัดซื้อจัดจ้างทำตามกฎหมายหรือไม่ การส่งมอบงานเป็นไปตามระเบียนหรือไม่ ตรงนี้มีกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า ผู้ว่าจ้างทำถูกต้องเบิกค่าจ้างให้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ผิดเงื่อนไข ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการก็มีความผิดตามกฎหมาย ต้องว่าไปตามกระบวนการมีขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งได้ส่งหนังสือไปตั้งแต่เดือนเมษายน รายละเอียดก็อยู่ที่ อบจ. ได้ส่งไปที่ อบจ. แล้ว ถ้าได้รับแล้วก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

https://siamrath.co.th/n/251380

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ฝนถล่มน้ำหลาก
ท้องถิ่นทั่วไทย

ฝนถล่มน้ำหลาก เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 8 อำเภอ จมบาดาล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานจากสื่อข่าวเกี่ย […]

อ่านต่อ ...
วัดหนองขาม
ท้องถิ่นทั่วไทย

เพลิงไหม้ ‘วัดหนองขาม’ วัดดังเมืองเพชรบุรีวอดเกือบทั้งวัด สูญ 10 ล้าน

วันที่ 29 พ.ย. 2566 พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรชะอำ […]

อ่านต่อ ...
อัยการ
ท้องถิ่นทั่วไทย

อดีตชุดจับกุมลูกน้อง ‘อัยการ’ ยืนยันทุกอย่างที่ ‘เสี่ยแป้ง’ พูดเป็นความจริง

อดีต ผบ.ร้อย ตชด.434 จังหวัดพัทลุง ฝ่ายตำรวจได้จับกุมนา […]

อ่านต่อ ...