นายก หัวทะเล วาดฝันขยายโครงสร้างรองรับเทศบาลเมือง

วาดฝันเตรียมยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง นายก หัวทะเล ดันขยายโครงสร้างพื้นฐาน

นายก ทต.หัวทะเล แถลงนโยบายในการบริหารงาน โดยมี ร้อยตำรวจโทวิโรจน์ มณเฑียรทอง ประธานสภานายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ผู้นำชุมชนและชาว ต.หัวทะเล

มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญ หลักสำคัญเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนา ต.หัวทะเล ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภาวะการเมืองระดับชาติที่มีความผันผวน นายเอกภพ นายก ทต.หัวทะเล เปิดเผย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ภาคธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการ ประชาชนว่างงานจำนวนมาก รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลดลง การบริหารต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนงานที่ดี

การประสาน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและครอบคลุมต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยมีนโยบายการพัฒนา 7 ด้าน

  1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสวัสดิการและอุบัติภัยต่าง ๆ
  3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  5. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
  6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

ทั้งนี้ ต.หัวทะเล มีขนาดพื้นที่ 15.59 ตารางกิโลเมตร ลักษณะกายภาพถือเป็นเขตชานเมืองโคราชทำให้มีการขยายตัวในทุกๆ ด้าน นโยบายเร่งด่วนคือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมรองรับและเชื่อมโยงต่อการขยายตัวของเมืองจึงมีความสำคัญมาก

ปัญหาเร่งด่วนคือการบริหารจัดการน้ำที่ไหลผ่านในพื้นที่รองรับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก การแก้ไขปัญหาจราจรที่สอดคล้องไม่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การพัฒนาตลาดน้ำถนนคนเดินและสวนสาธารณะบึงหัวทะเลให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้ การแข่งขันกีฬา แหล่งเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหัวทะเลในอนาคต

https://siamrath.co.th/n/250932

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...