8 พันธกิจ พัฒนานครแม่สอด นายกนครแม่สอด แถลงนโยบาย

นายกนครแม่สอด คนใหม่ แถลงนโยบายหลัก 8 พันธกิจ พัฒนานครแม่สอด

8 พันธกิจ พัฒนานครแม่สอด  นโยบายต่อที่ประชุม เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ที่มุ่งมั่นนำความสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒฯเทศบาลนครแม่สอด ภายใต้พันธกิจ วิสัยทัศน์ “แม่สอดเมืองน่าอยู่ ก้าวล้ำทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล “

ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาล โดยมีนายไตรศักดิ์ บุณยเศรณี เป็นประธานสภาเทศบาลฯทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ ภายหลังได้เข้ารับตำแหน่งในการเข้ามาบริหารงาน ด้วยนโยบายและพันธกิจ 8 ด้าน คือ

  1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันที ด้วยการยกระดับให้บริการทางการแพทย์ ของคลินิกชุมชุมชน รองรับการให้บริการประชาชน เพื่อมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้วยการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ,การเตรียมการป้องกันอุทกภัยน้ำท่วม
  2. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  3. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นครแม่สอด สะอาด เมืองแสนสุข
  4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต นำนครแม่สอด สู่เมืองเศรษฐกิจชั้นนำ
  5. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณี
  6. นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจการทำงาน
  7. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ,
  8. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การนำหลักระบบธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ เน้นในการสอด เร่งแก้โควิด 19 – เศรษฐกิจ – สังคม -คุณภาพชีวิต –วัฒนธรรม-เมืองเขตเศรษฐกิจ ชั้นนำ สืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแม่สอด ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิต และมีคุณภาพอนามัยที่ดี

นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยังมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีฯ 4 คน ประกอบด้วยนายกรรณ กัณฑ์นิล-นายไกรสร กิจการ-นายสุวิทย์ คามณ๊วงศ์-นายจำนง คงปาน เพื่อช่วยในการบริหารงาน

https://siamrath.co.th/n/250751

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...