เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ แบบ Delivery ป้องกันโควิด -19

เทศบาลบุรีรัมย์ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ แบบ Delivery ถึงชุมชน ป้องกันติดเชื้อโควิด -19

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-พิการ แบบ Delivery  ถึงชุมชน มิให้มีการแออัดของประชาชน ในการติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และห้ามมิให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เดินทางมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายสมเกียรติ พลรัมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เดินทางไปมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ในเขตเทศบาลเมือง ทั้ง 18 ชุมชนแบบDelivery ถึงในชุมชน ซึ่งผู้ที่เดินทางมารับเงิน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

ทั้งนี้ ป้องกันติดเชื้อโควิด -19 ตามที่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุม มิให้มีการแออัดของประชาชน ในการติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และห้ามมิให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เดินทางมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ (กรณีรับเงินสด) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) บุรีรัมย์ ไม่ให้เกิดความแออัด รวมทั้งมีความรวดเร็วในการรับเงิน และป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงประกาศแนวทางรับเงินเบี้ยยังชีพ 2 กรณี กรณีแรก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี มารับเบี้ยยังชีพแทนเท่านั้น

โดยกองสวัสดิการสังคม ได้นำแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจไปให้ประธานชุมชนส่งให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการภายในชุมชน เพื่อติดต่อรับเงินในแต่ละเดือน

กรณีที่สอง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปมอบเงินที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมารับเงินด้วยตนเอง

https://siamrath.co.th/n/250401

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...